Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia i praca licencjacka, Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3F21 Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia i praca licencjacka, Fizyka
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na III roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/prace-dyplomowe.html
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Skrócony opis:

W ramach pracowni licencjackiej student przygotowuje pracę licencjacką pod merytoryczną opieką opiekuna pracy.

Pełny opis:

Celem pracowni licencjackiej jest przygotowanie pracy licencjackiej pod merytoryczna opieką opiekuna pracy. W ramach pracowni licencjackiej student może pracować nad omówieniem zagadnienia z wybranej dziedziny fizyki w oparciu o istniejącą literaturę (praca o charakterze przeglądowym) lub być zaangażowany w badania naukowe prowadzone przez opiekuna i umieścić ich wyniki w pracy. W ramach tej działalności student może stworzyć program komputerowy, wykonać pomiary eksperymentalne lub wykonać inne prace świadczące o znajomości podstawowych metod badawczych fizyki.

Przewidywany nakład pracy studenta: 75 h

Opis sporządził Andrzej Wysmołek, grudzień 2009.

Literatura:

Zależna od tematu pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia związane z tematyką pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie opisać wybrane metody eksperymentalne i/lub teoretyczne stosowane do rozwiązywania problemów naukowych typowych dla danej specjalności

2. umie posługiwać się wybranymi urządzeniami pomiarowymi i /lub metodami teoretycznymi używanymi w badaniach naukowych w obrębie danej specjalności

POSTAWY

1. docenia rolę rzetelnej analizy problemu przy proponowaniu i weryfikacji hipotez naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pracowni licencjackiej jest zebranie i opracowanie materiału umożliwiającego spisanie pracy licencjackiej zgodnie z regułami określonymi przez Radę Wydziału. Ocena z pracowni licencjackiej jest wystawiana na podstawie jakości opracowania materiału badawczego i innych elementów mających wpływ na jakość pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia licencjacka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia licencjacka, 75 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia licencjacka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.