Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Atmosphere and ocean dynamics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4AOD
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Atmosphere and ocean dynamics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/courses/lectures/atmosphere-and-0129g/16/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka
geografia
geologia
informatyka
matematyka
ochrona środowiska

Założenia (opisowo):

Elementary theoretical mechanics, elementary fluid mechanics, phenomenological thermodynamics, elementary differential equations.

Skrócony opis:

Dynamics of the atmosphere and the ocean as dynamics of thin layer of fluid on rotating sphere. Similarities and differences between the atmosphere and the ocean. Primitive equations. Interpretation of geophysical flows in the atmosphere and the ocean. Filtering of equations. Geostrophic and quasi-geostrophic approximations. Waves in the atmosphere and in the ocean. Energetics of atmospheric circulations.

Pełny opis:

1. Fluids: air, water. Constitutive equations. Structure of the atmosphere and the ocean. Similarities and differences.

2. Equations of motion in rotating coordinate frame (momentum, mass conservation, energy).

3. Atmosphere as a thin layer of fluid on a rotating sphere. Hydrostatic approximation. Potential temperature, potential density.

4. Multiscale atmospheric and oceanic flows. Filtration of equations. Geostrophic approximation.

5. Prognostic equations. Natural coordinates. Balanced flows in the atmosphere and in the ocean.

6. Shallow water equations. Incopmpressibility: Boussinesq and anelastic approximations.

7. Importance of the atmospheric boundary layer. Oceanic surface layer. Ekman layer in the atmosphere and in the ocean. Ocean -atmosphere interactions.

8. Circulation and vorticity. Potential vorticity. Cyclonic and anticyclonic circulation.

9. Quasi-geostrophic approximation. Numerical Weather Prediction. Mid-latitude circulations.

10. Waves in the atmosphere and in the ocean: acoustic, gravity, inertio-gravity, Rossby waves.

11. Hydrodynamic instabilities in the atmosphere and in the ocean. Baroclinic instability. Mesoscale circulations.

12. Global circulation. Energetics of global circulation. Heat transport in the ocean and in the atmosphere.

Literatura:

Geoffrey K. Vallis, Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics

Benoit Cushman-Roisin, Introduction To Geophysical Fluid Dynamics. Physical and Numerical Aspects

J.R. Holton, An Introduction to dynamic meteorology.

M. L. Salby, Fundamentals of Atmospheric Sciences.

Efekty uczenia się:

Understanding basic principles of geophysical fluid dynamics and dynamic meteorology, in particular geostrophic and quasi-geostrophic approximations.

Understanding scale analysis of the equations of motion. Interpretation of atmospheric and oceanic processes in terms of geophysical fluid dynamics. basic understanding of atmospheric and oceanic waves, linearization equations of motion, stability analysis.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment will be based on documented abilities to solve problems (colloquies and written homework) as well as on theory understanding. Percentage of the final score:

- 50% problems solved in the course of written colloquies (the first colloquium in mid-term, the second colloquium at the end of the term, together with the written theoretical exam);

- 10% home exercises and problems;

-40% - theoretical exam (written).

The additional condition: theoretical exam threshold must be passed.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Malinowski
Prowadzący grup: Stanisław Król, Szymon Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Malinowski
Prowadzący grup: Szymon Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)