Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak mówić i pisać o nauce?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-JMPN-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak mówić i pisać o nauce?
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia przygotowują uczestników do prezentacji badań naukowych (koncepcji, wyników) w formie wystąpień i tekstów pisanych.

Zajęcia w małej grupie (8-10 osób) mają formę warsztatową, wymagana jest również praca w domu - przygotowywanie zadanych prac.

Skrócony opis:

Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak mówić (na konferencji naukowej, na spotkaniu z firmą zainteresowaną współpracą z naukowcami, podczas rozmowy kwalifikacyjnej) i pisać (do czasopisma, do gazety, we wniosku o grant) w sposób zrozumiały i ciekawy o trudnych rzeczach, w szczególności o nauce.

Pełny opis:

Każda z czterech części składa się z krótkiego wstępu teoretycznego,

po czym uczestnicy przygotowują w domu zadane prace (ćwiczenia), które są następnie prezentowane i omawiane na zajęciach.

1. Prezentacja Power Point (lub podobna) na wybrany temat w dwóch wersjach: 5 i 20 min.

2. Artykuł popularno-naukowy (z limitem znaków) o badaniach prowadzonych w wybranej grupie badawczej.

3. Przedstawienie pomysłu na projekt badawczy w formie "wniosku o grant" - pisemne i ustne.

4. Narracja i struktura pracy naukowej: praca dyplomowa (np. doktorska), artykuł do czasopisma naukowego.

Literatura:

M. Alley, "The Craft of Scientific Presentations"

E. Zanders, L. MacLeod, "Presentation Skills for Scientists"

S. Morgan, B. Whitener, "Speaking About Science"

J. Blackwell, J. Martin, "A Scientific Approach to Scientific Writing"

Efekty kształcenia:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zasady przygotowywania prezentacji ustnych,

2. zna podstawowe zasady przygotowywania tekstów naukowych i popularno-naukowych różnego rodzaju,

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie przygotować prezentację ustną o zadanym czasie trwania na wybrany temat,

2. umie zredagować tekst popularno-naukowy, opisać pomysł badawczy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są prace domowe wykonywane przez uczestników i ich prezentacja podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.