Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika na III i IV etapie nauczania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-351M Kod Erasmus / ISCED: 05.702 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Pedagogika na III i IV etapie nauczania
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Dla studentów matematyki przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

Skrócony opis:

Pedagogika II, grupa dla matematyków.

Celem zajęć jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do roli wychowawcy. Omawiane są następujące zagadnienia: nauczyciel skuteczny, style rozwiązywania konfliktów, zachowania interpersonalne, agresja oraz sztuka prezentacji.

Pełny opis:

Pedagogika II, grupa dla matematyków.

Program:

1. Kompetencje nauczyciela.

2. Sztuka prezentacji; struktura, styl i treść wystąpienia.

3. Cechy dobrej prezentacji, przekaz werbalny i niewerbalny.

4. Autoprezentacja nauczyciela.

5. Komunikacja społeczna w organizacji.

6. Teoria grup społecznych. Struktura grupy, normy grupowe, interakcja w grupie, cele grupy.

7. Klasa szkolna jako grupa społeczna.

8. Społeczne instytucje wychowania - rodziny, społeczności lokalne, grupy rówieśnicze.

9. Edukacja prorodzinna. Współpraca z rodzicami. Organizacja czasu wolnego ucznia.

10. Rodzaje zachowań: asertywne, agresywne i bierne.

11. Rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie.

12. Wychowawcza praca szkoły. Współpraca z instytucjami pomocy pedagogicznej.

Opis przygotowała Stefania Elbanowska, kwiecień 2007

Literatura:

1. K. Knafel, Komunikacja społeczna w organizacji,

2. K. Ernst, Szkolne gry uczniów,

3. R. Pijarowska, A. M. Seweryńska, Sztuka prezentacji,

4. H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania

a także aktualne publikacje polecane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Wyjazuje się znajomością kompetencji nauczyciela skutecznych w pracy wychowawczej;

2. Rozróżnia umiejętności zachowań agresywnych, asertywnych i biernych;

3. Potrafi wskazać przyczyny zachowań agresywnych uczniów;

4. Potrafi zastosować właściwe metody rozwiązywania konfliktów w sytuacjach szkolnych;

5. Potrafi dostosować styl, strukturę oraz treść wystąpienia do celu prezentacji;

6. Potrafi świadomie kontrolować zachowania niewerbalne (postawę, gesty, mimikę) podczas wystąpień publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę (aktywny udział na ćwiczeniach oraz test zaliczeniowy)

Kryteria ocen:

dostateczny:

55% do 69% punktów mozliwych do uzyskania,

dobry:

od 70% do 85% punktów mozliwych do uzyskania,

bardzo dobry:

ponad 85% punktów możliwych do uzyskania.

Praktyki zawodowe:

Opis przygotowała Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, May 2010

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.