Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do teorii oddziaływań fundamentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-3`WTOF Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii oddziaływań fundamentalnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość: mechanika klasyczna, mechanika kwantowa I, elektrodynamika

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów III roku. Omówione zostaną podstawy współczesnych teorii oddziaływań silnych, słabych i elektromagnetycznych, koncepcja ich unifikacji oraz problem energii próżni w kosmologii.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów III roku. Omówione zostaną podstawy współczesnych teorii oddziaływań silnych, słabych i elektromagnetycznych, koncepcja ich unifikacji oraz problem energii próżni w kosmologii.

Program:

1. Klasyczna teoria pola skalarnego

2. Kwantowa teoria pola skalarnego

3. Pola o niezerowych spinach

4. Abelowa teoria z cechowaniem - oddziaływania elektromagnetyczne

5. Nieabelowa teoria z cechowaniem - oddziaływania silne

6. Spontaniczne naruszenie symetrii i mechanizm Higgsa - oddziaływania słabe

7. Koncepcja unifikacji oddziaływań

8. Problem energii próżni w kosmologii

Literatura:

- Peskin,Schroeder, An Introduction to QFT

- Itzykson C., Zuber J.-B. Quantum field theory

- M. Robinson, K. Bland, G. Cleaver, J. Dittmann, arXiv: 0810.3328,

A Simple Introduction to Particle Physics I,

- M. Srednicki, arXiv:hep-th/0409035, Quantum Field Theory: Spin Zero,

arXiv:hep-th/0409036, Quantum Field Theory: Spin One Half,

- Weinberg S. The Quantum Theory of Fields, vol.1, 2

Efekty uczenia się:

Studenci powinni posiąść podstawową wiedzę o oddziaływaniach silnych i elektrosłabych oraz umiejętność obliczania prostych obserwabli fizycznych, np. mas cząstek jako funkcji stałych sprzężeń, macierzy Yukawy oraz parametrów potencjału Higgsa.

Metody i kryteria oceniania:

Będzie jedno kolokwium. Egzamin pisemny i ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.