Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika kwantowa 3/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5`MK32 Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Mechanika kwantowa 3/2
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Mechanika kwantowa od postulatów mechaniki kwantowej do kanałów kwantowych.

Pełny opis:

Program:

1. Metody funkcjonalne w mechanice kwantowej: od Schwingera do Feynmana.

2. Niespodzianki mechaniki kwantowej: efekt Casimira, faza Berry’ego, efekt Zenona i kwantowy saper.

3. Stany koherentne i ściśnięte: Rozkłady kwantowe.

4. Bramki kwantowe i ich fizyczne realizacje.

5. Splątanie i teleportacja stanów kwantowych.

6. Obliczenia kwantowe i podstawowe algorytmy.

Nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 60h

- przygotowanie do zajęć: 30h

- rozwiązywanie zadań domowych: 60h

- przygotowanie do egzaminu: 30h

Szczegóły na stronie internetowej:

http://www.fuw.edu.pl/~jkam/Dydaktyka/MechanikaKwantowa/mk32.html

Opis przygotował Jerzy Kamiński (październik 2010), zaktualizowała Katarzyna Krajewska (luty 2013).

Literatura:

1. G. Auletta, M. Fortunato, G. Parisi, Quantum Mechnics, Cambridge 2009.

2. B. Schumacher, M. Westmoreland, Quantum Processes, Systems and Information, Camridge 2010.

3. I. Białynicki-Birula, M. Cieplak, J. Kamiński, Teoria Kwantów, PWN 2010 (Theory of Quanta, Oxford 1992).

4. S. Haroche, J.-M. Raimond, Exploring the Quantum, Oxford 2006.

5. J. C. Garrison, R. Y. Chiao, Quantum Optics, Oxford 2008.

6. M. A. Nielsen, I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge 2000.

7. H. Kleinert, Path Integrals, World Scientific 2006.

8. W. Dittrich i M. Reuter, Classical and Quantum Dynamics, Springer 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada rozszerzoną wiedzę ogólną w wybranym obszarze nauk fizycznych, a także jej historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody; K_W01, X2A_W01, X2A_W03

- posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz technik informatycznych, konieczną do rozwiązywania problemów fizycznych w wybranym obszarze nauk fizycznych lub w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów; K_W02, X2A_W02, X2A_W04

- posiada pogłębioną wiedzę szczegółową z fizyki w zakresie wybranej specjalności; K_W05, X2A_W01

- posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, a w szczególności w obrębie obranej specjalności; K_W06, X2A_W06

Umiejętności:

- potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu; K_U01, X2A_U04

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk fizycznych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy; jest świadomy zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z nie zweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu; K_K05, X2A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zadania domowe i egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kamiński, Katarzyna Krajewska
Prowadzący grup: Jerzy Kamiński, Katarzyna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.