Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty astrofizyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-4A27 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty astrofizyki I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

1. Znajomość podstawowych zagadnień astronomii

2. Umiejętność pisania prostych programów/skryptów w wybranym języku programowania

3. Efektywne posługiwanie się literaturą fachową

4. Tworzenie wykresów i prezentacji

Skrócony opis:

Indywidualne zadania polegające na rozwiązaniu ograniczonego, dobrze określonego problemu astrofizycznego - teoretycznego lub obserwacyjnego.

Pełny opis:

Warsztaty obejmują różne indywidualne zadania polegające na

rozwiązaniu ograniczonego, dobrze określonego problemu

astrofizycznego, w miarę możliwości związanego z aktualną

działalnością badawczą opiekuna. Rola opiekuna polega na postawieniu

problemu i zasugerowaniu metod(y) jego rozwiązania. Wykonujący

ćwiczenie poznaje konieczną literaturę przedmiotu i w porozumieniu z

opiekunem przystępuje do badania i rozwiązania problemu. Postępy

swoich dociekań przestawia na bieżąco w ramach wspólnych zajęć w ciągu

semestru a ostateczne rezultaty prezentuje na końcowych zajęciach w

obecności innych studentów i opiekuna.

Literatura:

Literatura podawana jest przez opiekunów do każdego zadania indywidualnie

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozwiązać konkretne zadanie teoretyczne lub obserwacyjne z astrofizyki. W ramach przygotowania potrafi zaznajomić się z zagadnieniem przez lekturę źródeł podanych przez opiekuna oraz znalezionych samodzielnie.

Rezultaty potrafi klarownie przedstawić w toku zajęć oraz w postaci końcowej, samodzielnie przygotowanej prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawianie postępów w rozwiązywaniu problemu w trakcie semestru.

Końcowa prezentacja wyników.

Ocena opiekuna.

Ocena prowadzącego zajęcia wspólne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.