Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1TECHW5 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Technologia chemiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przynajmniej dostateczna wiedza nabyta z wysłuchanych wcześniej wykładów z chemii ogólnej, fizycznej i organicznej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się wiedzą z zakresu podstaw inżynierii chemicznej oraz technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem wpływu przemysłu chemicznego na środowisko naturalne.

Pełny opis:

Wykład wprowadza studenta chemii uniwersyteckiej w zagadnienia technologii chemicznej w powiązaniu z podstawowymi wiadomościami z zakresu inżynierii chemicznej i ochrony środowiska. Wykład ma za zadanie zaznajomić z chemicznym procesem technologicznym w aspekcie operacji i procesów jednostkowych, zmiany skali, koncepcji chemicznej i technologicznej oraz ogólnych zasad prowadzenia chemicznych procesów technologicznych realizowanych w sposób okresowy lub ciągły. Wprowadza pojęcia mierników technicznej efektywności procesu technologicznego oraz zasady bilansowania. Zawiera elementy inżynierii procesowej takie jak ruch ciepła, przemysłowe wymienniki ciepła i ich charakterystyka, sposoby ogrzewania w przemyśle, ruch masy, operacje jednostkowe związane z ruchem masy i ciepła, model kolumny idealnej, teoretyczne stopnie kontaktowania faz. Zagadnienia inżynierii chemicznej omawiane są na przykładach operacji jednostkowych takich jak: rektyfikacja, ekstrakcja, absorpcja, adsorpcja (adsorbenty i biosorbenty), filtracja, ultrafiltracja, osmoza, perwaporacja. Wykład wprowadza podstawową wiedzę dotyczącą reaktorów chemicznych, ich technologiczną klasyfikację, teoretyczne modele reaktorów wraz z opisem ich pracy. Omawiane są zagadnienia katalizy heterogenicznej, homogenicznej i enzymatycznej w chemii przemysłowej, surowce pierwotne i wtórne dla przemysłu chemicznego oraz ich przerób w podstawowych gałęziach przemysłu chemicznego w tym: technologie organiczne (instalacja DRW, procesy: Claussa, Olefelx, Cyclar, instalacja do stabilizowania benzyn, najważniejsze syntezy z etylenu, propylenu, frakcji C4 i BTK) oraz technologie nieorganiczne ( instalacja do produkcji kwasu siarkowego, azotowego, amoniaku, sody, nawozów sztucznych). Prezentowane są przykłady nano-technologii. Wykład przekazuje także informacje dotyczące wpływu przemysłu chemicznego na środowisko naturalne z uwzględnieniem zagadnień: odpadów niebezpiecznych i ich minimalizacji, oraz wprowadza elementy ekoprojektowania i pojęcie materiałów biodegradowalnych wraz z przykładami

Literatura:

J. Kępiński, "Technologia chemiczna nieorganiczna", PWN 1984

E. Bortel, H.Koneczny, "Zarys technologii chemicznej", PWN 1992

J. Ciborowski, "Podstawy inżynierii chemicznej", WNT 1978

R. Koch, A.Noworyta, "Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej", WNT 1998

F. Pruchnik, "Kataliza homogeniczna", PWN 1993

G.C. Bond "Kataliza heterogeniczna. Podstawy i zastosowania", PWN 1979

B. Grzybowska-Świergosz "Elementy katalizy heterogenicznej", PWN 1993

E. Grzywa, J. Molenda, "Technologia podstawowych syntez organicznych", Tom 1, 2, WNT 2000

A. Johansson, "Czysta technologia. Środowisko, technika, przyszłość", WNT 1997

W.M. Lewandowski, "Proekologiczne odnawialne źródła energii", WNT 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

-opisuje kolejne etapy projektowania chemicznego procesu

technologicznego

-zna kryteria rozróżniające ciągłe i okresowe chemiczne procesy technologiczne

-wyjaśnia zasady technologiczne

-tworzy bilanse cieplne i materiałowe wybranych obszarów bilansowania instalacji technologicznych

-rysuje wykres Sankey’a

-rozróżnia i opisuje typy reaktorów

-optymalizuje warunki pracy reaktora chemicznego

-zna mechanizmy ruchu ciepła i masy

-rozróżnia typy wymienników ciepła

-rozróżnia i opisuje operacje i procesy jednostkowe

-potrafi porównać mechanizmy działania katalizatorów stosowanych chemicznych procesach technologicznych

-zna typowe układy katalityczne stosowane w przemyśle chemicznym

-wyjaśnia wpływ podstawowych parametrów na obszar kinetyczny i dyfuzyjny procesu heterofazowego

- zna najważniejsze technologie organicznego i nieorganicznego przemysłu chemicznego

-rozróżnia polimery i związki niskocząsteczkowe

-zna zasadę działania typowych instalacji przemysłu chemicznego organicznego i nieorganicznego

-rozpoznaje surowce pierwotne i wtórne przemysłu chemicznego

-rozpoznaje odpady niebezpieczne

-analizuje wpływ przemysłu chemicznego na środowisko naturalne

-wyjaśnia zagadnienie ekoprojektowania

Metody i kryteria oceniania:

Nieobowiązkowy śródsemestralny pisemny test kontrolny. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym składającym się testu i pytań otwartych.

Praktyki zawodowe:

nie są prowadzone

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Wilczura-Wachnik
Prowadzący grup: Hanna Wilczura-Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.