Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samoorganizacja molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK5W1 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Samoorganizacja molekularna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemia nieorganiczna (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student powinien wykazać się znajomością metod konstrukcji zorganizowanych układów molekularnych o grubości jednej lub kilku monowarstw, metod badania ich struktury i zastosowań tych układów

Pełny opis:

Podział warstw molekularnych (warstwy Langmuira, Langmuira-Blodgett, samoorganizowane), technika ich otrzymywania, badanie właściwości. Właściwości układów warstwowych (badania grubości i właściwości warstw; analiza powierzchni pokrytych monowarstwami). Warstwy organotiolowe. Elektryczne i elektrooptyczne właściwości układów warstwowych. Zagadnienia transportu przez warstwy. Zastosowania warstw molekularnych.

Rozpoznanie molekularne i inne zastosowania warstw molekularnych

Materiały objętościowe a nanocząstki, właściwości nanocząstek metalicznych i tlenkowych, zastosowania

Maszyny molekularne – samoorganizacja w roztworze i na powierzchniach

Literatura:

1.D. Mobius and R. Miller, Organized Monolayers and Assemblies: Structure,Processes and Function, Elsevier 2002.

2.Willner, E. Katz, Bioelectronics I. Wiley-VCH, 2005

3.B.L.Feringa Wiley, Molecular Switches, Weinheim-VCH, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-wie na czym polega samoorganizacja molekularna w roztworze i na powierzchniach

- rozumie oddziaływania prowadzące do samoorganizacji układów supramolekularnych: gość-gospodarz i maszyna molekularna

- zna metody tworzenia zorganizowanych warstw molekularnych na powierzchniach międzyfazowych stałe podłoże – roztwór oraz roztwór-powietrze (warstwy Langmuira-Blodgett)

- zna metody syntezy i sposoby charakteryzowania nanocząstek metali ograniczonych monowarstwami. (MPCs)

-zna metody opisu barierowych właściwości warstw organotiolowych oraz efektywności transportu ładunku i masy przez warstwy molekularne

-potrafi podać przykłady zastosowań układów supramolekularnych w nanotechnologii, medycynie i mikroelektronice

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po ukończeniu kursu ( 5 pytań opisowych )

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bilewicz
Prowadzący grup: Renata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.