Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna z chemii nieorganicznej i analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHNIAL2M Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna z chemii nieorganicznej i analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Co najmniej dostateczna wiedza z chemii ogólnej, chemii analitycznej i chemii nieorganicznej. Podstawowa znajomość matematyki i chemii fizycznej. Student powinien wykazać się umiejętnością wykorzystania różnorodnych technik instrumentalnych do badania właściwości i zawartości różnych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. Na zajęciach studenci zapoznają się z takimi technikami jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych.

Pełny opis:

Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. W ramach przedmiotu studenci wykonują ćwiczenia wykorzystując takie techniki jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych.

Literatura:

1.M. Trojanowicz, Automatyzacja w analizie chemicznej, WNT, Warszawa

2.K. Maksymiuk, "Polimery przewodzące", Chemia w Szkole, 3 (1998) 131

3.B.D. Cullity, Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, PWN, Warszawa

4.W. Szczepaniak, "Metody instrumentalne w analizie chemicznej", PWN, Warszawa

5.H. Gunter, Spektroskopia megnetycznego rezonansu jądrowego, PWN Warszawa

6.Brzózka Z., Wróblewski W., Sensory chemiczne, Wyd. Politechniki Warszawskiej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student będzie potrafił posługiwać się różnorodnymi technikami badawczymi i analitycznymi takimi jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Student będzie w stanie przeprowadzić walidację i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych, będzie potrafił sporządzić zwięzły raport dotyczący metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych uzyskanych w trakcie ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z zaliczeń poszczególnych ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miecznikowski
Prowadzący grup: Beata Dembińska, Mikołaj Donten, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Sławomir Filipek, Tomasz Gierczak, Wojciech Hyk, Anna Kisiel-Kwiatek, Barbara Kowalewska, Dorota Latek, Krzysztof Maksymiuk, Włodzimierz Makulski, Michał Michalec, Krzysztof Miecznikowski, Marek Orlik, Ewa Poboży, Magdalena Skunik-Nuckowska, Renata Solarska, Kamil Strzelak, Łukasz Tymecki, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.