Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

General Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-GECH-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: General Chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozumienie podstaw struktury materii i fizykochemicznych praw rządzących przemianami materii. Umiejętność zapisu równania prostej reakcji chemicznej, przewidywania jej kierunku i zaproponowania mechanizmu. Umiejętność przewidywania podstawowych właściwości pierwiastków grup głównych w oparciu o układ okresowy oraz określenia budowy prostych związków chemicznych (związki jonowe i kowalencyjne, geometria molekuł kowalencyjnych). Umiejętność obliczenia ciepła reakcji, zmian entropii i swobodnej entalpii reakcji, stałej równowagi oraz zmian stałych równowagi i stałych szybkości z temperaturą.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia: atom, cząsteczka, liczba atomowa, liczba masowa, izotopy, masa atomowa. Prawo okresowości i układ okresowy. Energetyczne i entropowe przyczyny przebiegu reakcji chemicznych. Efekt cieplny reakcji i jego wyznaczanie Pojęcie i sens entropii. Energia (entalpia) swobodna. Stan równowagi chemicznej i stała równowagi. Reguła przekory. Równowagi kwasowo-zasadowe. Pojęcie pH. Iloczyn jonowy wody. Układy buforowe. Iloczyn rozpuszczalności. Równowagi redoks. Równanie Nernsta. Proste przykłady ogniw galwanicznych i układów elektrolitycznych. Szybkość reakcji chemicznej. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej. Funkcja falowa i jej interpretacja. Konfiguracje elektronowe atomów i jonów. Typy wiązań międzyatomowych. Wstęp do związków kompleksowych. Liczba koordynacyjna i symetria ułożenia ligandów. Ligandy jedno- i wielokleszczowe. Termodynamiczna i kinetyczna trwałość kompleksów. Przegląd podstawowych właściwości najważniejszych pierwiastków i ich prostych połączeń.

Literatura:

1.K. Whitten, K. Gailey, R. Davis, General chemistry, Actual edition, Saunders College Publishing

Efekty uczenia się:

Opanowanie podstawowych praw w chemii. Zapoznanie się ze słownictwem angielskim w chemii. Zrozumienie wybranych zagadnień

chemicznych w otaczającym nas świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa pisemne testy i pisemny końcowy egzamin na który składa się 10 - 15 pytań.

Możliwe jest zaliczenie na podstawie obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Stojek
Prowadzący grup: Paweł Kulesza, Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska-Maksymiuk, Zbigniew Stojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Stojek
Prowadzący grup: Paweł Kulesza, Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska-Maksymiuk, Zbigniew Stojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.