Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język nauki ze szczególnym uwzględnieniem chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-JEZNAUCHEM-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Język nauki ze szczególnym uwzględnieniem chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student zna elementarne terminy gramatyczne języka polskiego.

Skrócony opis:

Przedmiot jako kurs ogólnorozwojowy ma za zadanie zapoznać studentów z pochodzeniem i strukturą terminologii naukowej, co ma ułatwić jej rozumienie i zapamiętywanie, oraz z panującymi w nauce zwyczajami językowymi.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną charakter i zasady nazewnictwa naukowego, rola słownictwa greckiego i łacińskiego oraz pochodzenie wybranych terminów dziedzin takich jak chemia, fizyka, matematyka, biologia, astronomia, geografia a nawet nauki humanistyczne. Szczególny nacisk położony będzie na łacińskie nazwy wybranych pierwiastków chemicznych, z których wywodzą się ich symbole, oraz na podstawowe liczebniki greckie i łacińskie powszechnie obecne w nazwach substancji chemicznych, nazwach figur geometrycznych, w nazewnictwie biologicznym, w nazewnictwie opisującym strukturę materii i in. Przeprowadzony będzie systematyczny przegląd najważniejszych słów greckich i łacińskich obecnych w nazewnictwie naukowym. Wprowadzony zostanie alfabet grecki. Uczestnicy zapoznają się z greckimi i łacińskimi zasadami wymowy, które przećwiczone będą między innymi na stosowanych w biologii nazwach gatunków, stosowanych w astronomii nazwach gwiazdozbiorów itp. Omówione będą przedrostki i przyrostki obecne w terminologii naukowej. Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi w literaturze naukowej łacińskimi skrótami, skrótowcami, powiedzeniami i frazami. Zaprezentowanych zostanie także kilka powiedzeń greckich.

W zależności od zainteresowań studentów możliwa jest zmiana lub poszerzenie zakresu tematycznego zajęć.

Literatura:

Materiały udostępnione przez prowadzącego.

(Słownik języka łacińskiego.

Słownik języka starogreckiego.)

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu wykładu student powinien:

a) umieć zapisać i odczytać znaki alfabetu greckiego,

b) umieć poprawnie odczytać słowa łacińskie i greckie,

c) umieć posługiwać się podstawowymi liczebnikami greckimi i łacińskimi,

d) umieć rozpoznać w nazewnictwie naukowym poznane słowa greckie i łacińskie oraz rozpoznać i rozumieć pokrewieństwo między terminami o podobnym pochodzeniu, rozumieć lub przewidzieć w kontekście znaczenie terminu, w którym występuje znane mu słowo,

e) móc łatwiej przyswajać nową dla siebie terminologię.

Metody i kryteria oceniania:

1) W dowolnym momencie semestru: odpowiedź ustna z alfabetu greckiego obejmująca a) zapisanie wszystkich małych i wielkich liter alfabetu greckiego, b) zapisanie kilku z nich na wyrywki (całość tego zaliczenia trwa zwykle mniej niż 5 minut).

2) Na koniec semestru: zaliczenie na ocenę w oparciu o test ze znajomości podstawowych informacji z wykładu. Możliwość podwyższenia oceny przy ewentualnej odpowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras
Prowadzący grup: Janusz Cukras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.