Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-ZAEN-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony roli i zastosowaniu w chemii organicznej enzymów - specyficznych białek, katalizujących reakcje w układach biologicznych. W trakcie wykładu omawiane są syntezy organiczne katalizowane przez oksyreduktazy, reakcje: addycji i eliminacji z udziałem liaz, izomeryzacja z udziałem izomeraz, hydroliza estrów, peptydów, amidów, glikozydów, przez hydrolazy, a także syntezy organiczne katalizowane przez lipazy.

Wykład będzie prowadzony w trybie zdalnym (synchronicznie) z wykorzystaniem komunikatora Google Meet.

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony roli i zastosowaniu w chemii organicznej enzymów - specyficznych białek, katalizujących reakcje w układach biologicznych.

Na wykładzie są omawiane następujące zagadnienia:

- ogólna charakterystyka enzymów,

- podział enzymów,

- kinetyka reakcji enzymatycznych,

- wady i zalety biokatalizy,

- syntezy organiczne katalizowane przez oksyreduktazy.

- reakcje: addycji i eliminacji z udziałem liaz,

- izomeryzacja z udziałem izomeraz,

- hydroliza estrów, peptydów, amidów, glikozydów, przez hydrolazy,

- syntezy organiczne katalizowane przez transferazy,

- syntezy organiczne katalizowane przez ligazy,

- biokataliza w rozpuszczalnikach organicznych.

Literatura:

1.Lubert Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa, 1997

2.Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell, Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się wiedzą dotyczącą:

- działania enzymów jako katalizatorów biologicznych,

- kinetyki reakcji enzymatycznych,

- klasyfikacji enzymów,

- metod enzymatycznych stosowanych w syntezie biologicznie czynnych związków organicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (test z pytaniami zamkniętymi).

0% - 50% 2

51% - 60% 3

61% - 70% 3,5

71% - 80% 4

81% - 90% 4,5

91% -100% 5

W roku akademickim 2020/2021 test odbędzie się w trybie zdalnym (platforma Kampus).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Winnicka
Prowadzący grup: Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Winnicka
Prowadzący grup: Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.