Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentowanie geologiczne w procedurach ocen oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ODGP-GEP Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Dokumentowanie geologiczne w procedurach ocen oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GE na spec. Geologia klimatyczna
Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. Geologia klimatyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Praktyczne zajęcia terenowe, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami dokumentowania geologicznego w ochronie środowiska i oceniają możliwości zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych. Zajęcia obejmują ponadto zasady tworzenia części geologicznej raportów o oddziaływaniu na środowisko dla wybranej inwestycji.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się na terenie wyrobisk poeksploatacyjnych pod Warszawą.

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

- wprowadzenie w tematykę dokumentowania geologicznego w ochronie środowiska i raportów o oddziaływaniu na środowisko (prezentacja multimedialna)

- wspomaganie procesu decyzyjnego przy wyborze lokalizacji inwestycji z zastosowaniem analizy wielokryteriowej

- kartowanie i rozpoznanie budowy geologicznej obszarów zdegradowanych pod kątem występowania naturalnych barier geologicznych

- metodyka poboru i analiza makroskopowa próbek gruntów

- laboratoryjne oznaczanie wybranych właściwości fizykochemicznych gruntów

- możliwości zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych

Na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych sporządzany jest (częściowo w domu) operat zawierający:

- karty dokumentacyjne wykonanych otworów,

- mapy i przekroje wyrobisk poeksploatacyjnych,

- opis możliwości zagospodarowania wyrobisk.

- geologiczną część raportu środowiskowego wraz propozycją lokalizacji wybranej inwestycji w wariancie najkorzystniejszym dla środowiska

Literatura:

BAŻYŃSKI J., DRĄGOWSKI A., FRANKOWSKI Z., RYBICKI S., 1999. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG, Warszawa.

Langer M. (1998) Engineering geological evaluation of geological barrier rocks at landfills and repositories. Environmental Geology, 35: 19-27

MYŚLIŃSKA E., 2006. Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

DRĄGOWSKI A., ŁUCZAK-WILAMOWSKA B., 2007 Zasady wstępnej oceny przydatności gruntów spoistych Polski do formowania mineralnych barier izolacyjnych. GEOLOGOS Tom 11

Lenart W., 2002. Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko. Eko-Konsult Gdańsk, 2002

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– dokumentuje warunki geologiczne dla celów ochrony środowiska

– kartuje obszary zdegradowane

– rozpoznaje grunty antropogeniczne

– oznacza wybrane właściwości fizykochemiczne gruntów

– ocenia możliwość zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych

– sporządza część geologiczną raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wybranej inwestycji

– dokonuje wyboru najbardziej korzystnego wariantu lokalizacji inwestycji

Metody i kryteria oceniania:

Obecności na zajęciach są obowiązkowe, dopuszczalna 1 nieobecność.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest operat wykonany na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i prac kameralnych oraz końcowe zaliczenie ustne.

Zaliczenie w drugim terminie wymaga spełnienia warunków takich samych jak w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cabalski
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cabalski
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.