Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gruntoznawstwo regionalne z gleboznawstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGRGC-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gruntoznawstwo regionalne z gleboznawstwem
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie:

- podział skał ze względu na genezę i skład litologiczny,

- podstawowe parametry geologiczno-inżynierskie gruntów.

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona jest podstawowym zagadnieniom z dziedziny gleboznawstwa takim jak: powstawanie gleb, opis i klasyfikacja gleb, właściwości fizyko-chemiczne gleb i substancji organicznej. Druga cześć – gruntoznawstwo regionalne – przedstawia ogólną charakterystykę głównych typów gruntów mineralnych oraz organicznych występujących w Polsce: obszary występowania, zmienność parametrów fizyczno-mechanicznych, metodyka badań.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są praktycznemu wykonywaniu podstawowych analiz stosowanych w gleboznawstwie oraz w badaniach gruntów organicznych. Są to: granulometryczna nazwa gleby, zawartość substancji organicznej, podział próchnicy na frakcje, parametry sorpcyjne gleb/gruntów organicznych, regulacja odczynu gleby, zawartość żelaza i węglanów, ocena oglejenia gleb.

W drugiej części ćwiczeń studenci wykonują badania różnych typów genetycznych gruntów spoistych w zakresie: skład granulometryczny oznaczany metodą pipetową, zasady separacji frakcji uziarnienia gruntu, ciśnienie pęcznienia, ocena ekspansywności na podstawie nomogramów i wzorów empirycznych, analiza wyników i charakterystyka analizowanego typu gruntu w formie raportu końcowego.

Literatura:

1. Bednarek R. i in., 2005 - Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Grabowska-Olszewska B. (red.) 1998; Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych. PWN Warszawa.

3. Kowalik P., 2001 – Ochrona środowiska glebowego. PWN.

4. Kowalik S., 2004 - Zagadnienia z gleboznawstwa. Dla studentów inżynierii środowiska. Skrypty uczelniane AGH. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

5. Myślińska E., 2004 - Mała encyklopedia gruntoznawstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Myślińska E., 2001 - Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

P2A_U01 stosuje odpowiednią metodykę badawczą do rozpoznania i opisu właściwości gleb, gruntów organicznych i mineralnych

P2A_U06 rozpoznaje i opisuje typy gleb występujących na terenie Polski

P2A_K07 systematycznie aktualizuje wiedzę z dziedziny gleboznawstwa i zna jej praktyczne zastosowania.

Metody i kryteria oceniania:

- znajomość materiału przedstawionego na ćwiczeniach, sprawdzana w formie 2 kolokwiów pisemnych - z części gleboznawczej i gruntoznawczej,

- prawidłowe wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,

- prawidłowe wykonanie sprawozdań i opracowań,

- przygotowanie do ćwiczeń z danego tematu, sprawdzane w trakcie dyskusji i pracy na ćwiczeniach,

- dopuszczalne dwie nieobecności

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Izdebska-Mucha
Prowadzący grup: Dorota Izdebska-Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.