Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gruntoznawstwo regionalne z gleboznawstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGRGW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gruntoznawstwo regionalne z gleboznawstwem
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie:

- podział skał ze względu na genezę i skład litologiczny,

- podstawowe parametry geologiczno-inżynierskie gruntów.

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona jest podstawowym zagadnieniom z dziedziny gleboznawstwa takim jak: powstawanie gleb, opis i klasyfikacja gleb, właściwości fizyko-chemiczne gleb i substancji organicznej. Druga cześć – gruntoznawstwo regionalne – przedstawia ogólną charakterystykę głównych typów gruntów mineralnych oraz organicznych występujących w Polsce: obszary występowania, zmienność parametrów fizyczno-mechanicznych, metodyka badań.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami w zakresie

1) gleboznawstwa:

a) podstawowe pojęcia w gleboznawstwie,

b) czynniki i procesy glebotwórcze,

c) opis profilu glebowego – cechy, metodyka,

d) klasyfikacje przyrodnicze i użytkowe gleb,

e) próchnica – skład, budowa, właściwości, przemiany,

f) właściwości fizyczne i chemiczne gleb,

2) gruntoznawstwa regionalnego:

a) grunty organiczne: kreda jeziorna, gytie, torfy, mady

• występowanie, skład, geneza, charakterystyka podstawowych właściwości fizyko-chemicznych oraz parametrów geologiczno-inżynierskich, cechy wskaźnikowe, metodyka badań

b) grunty mineralne: gliny lodowcowe, iły zastoiskowe, iły warwowe, lessy

• występowanie, geneza, klasyfikacje, charakterystyka podstawowych właściwości fizyko-chemicznych oraz parametrów geologiczno-inżynierskich, cechy wskaźnikowe, metodyka badań.

Literatura:

Zawadzki S. (red.), 1999 - Gleboznawstwo. Wyd. IV, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

P2A_W01 rozumie złożoność zjawisk i procesów zachodzących w środowisku glebowym

P2A_W04 ma wiedzę na temat występowania i właściwości geologiczno- inżynierskich głównych typów gruntów organicznych i mineralnych na terenie Polski

P2A_K07 systematycznie aktualizuje wiedzę z dziedziny gleboznawstwa i zna jej praktyczne zastosowania

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość materiału przedstawionego na wykładach, sprawdzana w formie pisemnego testu końcowego.

Egzamin poprawkowy – pisemny test.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Izdebska-Mucha
Prowadzący grup: Dorota Izdebska-Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.