Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs terenowy specjalizacyjny w Sudetach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OKSS-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Kurs terenowy specjalizacyjny w Sudetach
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. Gmpgz
Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. gospodarka surowcami mineralnymi
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci biorący udział w kursie terenowym powinni opanować postawy rozpoznawania minerałów, posiąść wiedzę związaną z procesami minerało- i złożotwórczymi oraz procesami petrogenetycznymi skał magmowych i metamorficznych. Naukę podczas kursu terenowego ułatwia wcześniejsze zaliczenie zajęć z mineralogii, metod badań minerałów i skał, formacji złożowych Polski, geologii regionalnej Polski oraz petrologii.

Skrócony opis:

Kurs terenowy zapoznaje studentów z najciekawszymi i najbardziej charakterystycznymi wystąpieniami minerałów i złożami Sudetów.

Pełny opis:

Podczas kursu terenowego student zapoznaje się z:

a) procesami metamorfizmu regionalnego wschodniej, metamorficznej okrywy plutonu karkonoskiego

b) składem mineralnym i ewolucją złóż polimetalicznych Rudaw Janowickich i Karkonoszy (Kowary, Rędziny, Czarnów, Miedzianka)

c) procesami prowadzącymi do powstania złoża pirytu w Wieściszowicach oraz procesami hipergenicznymi zachodzącymi w tym złożu

d) historią geologiczną i rozwojem krystaliniku izerskiego

e) genezą i składem mineralnym grejzenów okolic Mirska

f) historią metamorficzną łupkowego pasma Starej Kamienicy i kopalinami okolic Krobicy

g) składem mineralnym i genezą złóż Sn i Co w rejonie Gierczyna

h) petrogenezą granitoidowego masywu Karkonoszy i jego pegmatytami

i) historią geologiczną i rozwojem metamorfiku kaczawskiego

j) wulkanizmem obecnym w Górach Kaczawskich

k) petrogenezą granitoidowego masywu Strzegom-Sobótka i jego pegmatytami

l) genezą i składem mineralnym złóż związanym z ofiolitami Dolnego Śląska (Wiry, Tapadła, Szklary)

Szacunkowa, całkowitej liczby godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wynosi 45 godzin.

Literatura:

A.Lis, H. Sylwestrzak, 1987 Minerały Dolnego Śląska. Wydawnictwa Geologiczne

E. Stupnicka, 2007 Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu terenowego student:

a) potrafi wyjaśnić genezę widzianych złóż

b) rozpoznaje typy skał i minerałów charakterystycznych dla najważniejszych złóż i wystąpień minerałów w Sudetach

c) potrafi powiązać genezę złóż i wystąpień mineralnych z procesami geologicznymi o charakterze lokalnym i regionalnym

d) jest w stanie zaproponować działania, których efektem jest ograniczenie niekorzystnego wpływu eksploatacji kopalin na środowisko naturalne

K_W03 – zna szczegółowo problematykę procesów powstawania i różnicowania się skał w określonych środowiskach

K_W04 – zna warunki i procesy prowadzące do powstawania złóż kopalin użytecznych

K_W07 – zna zasoby surowców mineralnych Polski, ich genezę i miejsca występowania

K_W16 – zna budowę strukturalną minerałów i jej wpływ na właściwości substancji

K_W20 – zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej

K_W21 – zna geologię regionalną Polski, potrafi odtworzyć jej historię geologiczną

K_U04 – umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń.

K_U09 – umie zaplanować i poprowadzić badania terenowe właściwe dla danego zakresu prac geologicznych

K_U13 – umie pobrać i odpowiednio przygotować materiał badawczy

K_K01 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie

K_K05 – jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania złóż z uwzględnieniem ochrony środowiska

K_K10 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena umiejętności nabytych podczas kursu terenowego odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium i zebranych w terenie okazów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Siuda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Siuda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.