Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum z przygotowania dokumentacji geologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPDGP-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Praktikum z przygotowania dokumentacji geologicznej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. gospodarka surowcami mineralnymi
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach podlegająca usprawiedliwieniu ‒ 2

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z metodyką sporządzania dokumentacji geologicznych i stanowi końcowy element cyklu przedmiotów wchodzących w skład nauki o złożach jako zjawisk przyrodniczych oraz zajmujących się problematyką dokumentowania i zagospodarowania (udostępniania) złóż. Zagadnienia te obejmują metodyczne podstawy dokumentowania wyników prac geologicznych na etapach: poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złóż oraz opracowywania innych dokumentów wynikowych (tzw. inna dokumentacja geologiczna) zrealizowanych prac geologiczno-złożowych zgodnie z unormowaniami Prawa Geologicznego i Górniczego.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi ogniwo łączące pomiędzy wiadomościami charakteryzującymi złoże jako obiekt przyrodniczy i wiedzą metodyczną wymaganą przy opracowywaniu (tworzeniu) dokumentacji zrealizowanych prac geologiczno-złożowych. Program praktikum obejmuje metodyczne podstawy dokumentowania złóż na etapach projektowania i realizacji prac związanych z rozpoznawaniem złoża, oraz opracowywania dokumentów wynikowych zrealizowanych prac geologiczno-złożowych. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej złoża kopaliny są omawiane w nawiązaniu do uregulowań i wymogów prawnych.

Literatura:

Nieć M., - Geologia kopalniana. Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1982

Piątkowski J. - Ustalanie i dokumentowanie zasobów złóż kopalin stałych, skrypt AGH Kraków.

Uberman R., Uberman R. – Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Wyd. IGSMiE, Kraków, 2008.

Nieć M. (red.) - Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych, część pierwsza: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, Planowanie i organizacja prac geologicznych. Kraków, 2012

Schwarz H. - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103. Wrocław, 2012

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu wiadomości przekazywanych w ramach przedmiotu student:

- zna procedury i wymogi formalno-prawne obowiązujące przy sporządzaniu dokumentacji geologicznych złóż kopalin;

- zna metodykę sporządzania dokumentacji geologiczno-złożowej zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego;

- jest w stanie dokonać charakterystyki danych geologicznych niezbędnych dla:

a) rozpoznawania złoża

b) udokumentowania geologicznych warunków eksploatacji

c) oceny wpływu eksploatacji i użytkowania kopaliny na środowisko

- zna formę i treść dokumentacji geologiczno-złożowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pozytywna za prace projektowe.

Zaliczenie poprawkowe ‒ ocena pozytywna za prace projektowe.

Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach podlegająca usprawiedliwieniu ‒ 2

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 45 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wierchowiec
Prowadzący grup: Jan Wierchowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 45 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wierchowiec
Prowadzący grup: Jan Wierchowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.