Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo geologiczne i górnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPGGW-GEP Kod Erasmus / ISCED: 10.905 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GE na spec. Geologia klimatyczna
Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. Gmpgz
Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej.

Pełny opis:

Elementy wstępu do prawoznawstwa. Kodeks postępowania administracyjnego – zakres i systematyka. Ustawa prawo geologiczne i górnicze oraz inne akty prawne związane z działalnością geologiczną i górniczą. Historia kształtowania prawa górniczego w Polsce. Prawo własności złóż kopalin. Uprawnienia geologiczne. Proces koncesyjny. Obciążenia finansowe podmiotów geologicznych i górniczych. Ochrona i racjonalna gospodarka złożami.

Literatura:

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 z późn. Zm.

LIPIŃSKI, A., MIKOSZ, R. 1995. Komentarz do ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Dom Wydawniczy ABC; Warszawa.

KOCOWSKI T., Małecki T., Wojtulek P. Prawo geologiczne i górnicze.Wyd.Beck 2020.

Lipiński A. Prawne podstawy geologii i górnictwa. Wy.Wolters Kluwer, 2020.

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się ustawami oraz KPA. Możliwość stosowania pgg w pracy zawodowej. Wiedza dla postępowania egzaminacyjnego na stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.

KRK dla kierunku geologia poszukiwawcza

Efekty kierunkowe w obszarze wiedzy

K_W11 – zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej; zna metody rozwoju własnej przedsiębiorczości

Efekty kierunkowe w obszarze umiejętności

K_U03 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych

K_U09 – zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych, zna podstawy prawidłowej gospodarki surowcowej i jej aspekty ekonomiczne

Efekty kierunkowe w obszarze kompetencji społecznych

K_K01 – Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach, aktywność dyskusyjna, pisemne zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.