Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo geologiczne i górnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPGGW-GES Kod Erasmus / ISCED: 10.905 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. gospodarka surowcami mineralnymi
Przedmiot sugerowany do wyboru na III sem. stud. II st. GES na spec. Geologia środowiskowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej.

Pełny opis:

Elementy wstępu do prawoznawstwa. Kodeks postępowania administracyjnego – zakres i systematyka. Ustawa prawo geologiczne i górnicze oraz inne akty prawne związane z działalnością geologiczną i górniczą. Historia kształtowania prawa górniczego w Polsce. Prawo własności złóż kopalin. Uprawnienia geologiczne. Proces koncesyjny. Obciążenia finansowe podmiotów geologicznych i górniczych. Ochrona i racjonalna gospodarka złożami.

Literatura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze Dz.U. nr 228 poz.1947 z 2005 r. z późn. Zm.

LIPIŃSKI, A., MIKOSZ, R. 1995. Komentarz do ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Dom Wydawniczy ABC; Warszawa.

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się ustawami oraz KPA. Możliwość stosowania pgg w pracy zawodowej. Wiedza dla postępowania egzaminacyjnego na stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.

K_W05 – zna obowiązujące kryteria bilansowości właściwe dla danych kopalin, posiada wiedzę na temat zasobów surowców mineralnych

K_W06 – zna zasady prognozowania i określania obszarów perspektywicznych dla złóż kopalin użytecznych, metody udostępniania i eksploatacji złóż

K_W07 – zna zasoby surowców mineralnych Polski, ich genezę i miejsca występowania

K_W18 – zna obowiązujące Prawo geologiczne i górnicze

K_W19 – zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej

K_U09 – umie zaplanować i poprowadzić badania terenowe właściwe dla danego zakresu prac geologicznych

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania złóż z uwzględnieniem ochrony środowiska

K_K10 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach, aktywność dyskusyjna. Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.