Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowania geotechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPGTC-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Projektowania geotechniczne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz geotechniki.

Skrócony opis:

Projektowanie geotechniczne to rozwiązywanie zadań współpracy obiektu z podłożem gruntowym na wszystkich etapach budowy.

Zagadnienie to przedstawione zostało w normie PN-EN 1997 EUROKOD 7. Norma ta uzależnia zakres i rodzaj badań podłoża, niezbędne obliczenia sprawdzające oraz wymagania co do wykonywania konstrukcji od stopnia zaawansowania zadania, czyli kategorii geotechnicznej obiektu.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są opracowaniu elementów projektu geotechnicznego dla wybranych obiektów II i III kategorii geotechnicznej w złożonych lub skomplikowanych warunkach gruntowych:

W ramach ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z archiwalnymi projektami geotechnicznymi dla obiektów budownictwa kubaturowego, drogowego oraz podziemnego. Z takiego też zakresu wylosują obiekt dla którego opracują elementy projektu geotechnicznego.

Literatura:

GODLEWSKI T.,KOTLICKI W., WYSOKIŃSKI L.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7-Poradnik, ITB 2011

WIŁUN Z.: Zarys Geotechniki. Wyd. I 1976

PN-EN 1997-1 (2008) Eurocod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1: Zasady ogolne

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego

PN-EN 1990 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji

PN-74/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne fundamentow bezpośrednich

PN-59/B-03020 Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obciążeń jednostkowych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady ogólne

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student ma wiedzę z zakresu współpracy podłoża gruntowego z obiektem budowlanym (P2A_W03)

W zakresie umiejętności:

Ma umiejętność wykonywania dokumentacji w postaci projektu geotechnicznego (P2A_U09)

W zakresie kompetencji społecznych:

Student rozumie konieczność pracy zespołowej w realizacji zaawansowanych projektów badawczych (2PA_K02)

Student ma świadomość prowadzenia prac badawczo–projektowych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa (P2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na ćwiczeniach:

- przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń oparte na znajomości materiału wykładowego i wskazanej literatury na wykładach,

- znajomość wiedzy i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie ćwiczeń

Metody oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- ocena pracy projektowej w postaci prawidłowo opracowanego projektu geotechnicznego.

Dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności w czasie całego semestru, czwarta nieobecność powoduje brak zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń, włączając poprawianie pracy projektowej musi odbyć się do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepański
Prowadzący grup: Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.