Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowania geotechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPGTW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Projektowania geotechniczne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz geotechniki.

Skrócony opis:

Projektowanie geotechniczne to rozwiązywanie zadań współpracy obiektu z podłożem gruntowym na wszystkich etapach budowy.

Zagadnienie to przedstawione zostało w normie PN-EN 1997 EUROKOD 7. Norma ta uzależnia zakres i rodzaj badań podłoża, niezbędne obliczenia sprawdzające oraz wymagania co do wykonywania konstrukcji od stopnia zaawansowania zadania, czyli kategorii geotechnicznej obiektu.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z:

- historią normalizacji geotechnicznej w Polsce

- specyfiką i filozofią Eurokodu 7

- ogólnymi wymaganiami dotyczącymi projektowania getoechnicznego

- wyznaczaniem parametrów geotechnicznych wg Eurokodu

- metodyką pozyskiwania parametrów geotechnicznych

- z zastosowaniem częściowych współczynników bezpieczeństwa

- typami stanów granicznych nośności w projektowaniu geotechnicznym ( EQU, STR, GEO, UPL, HYD)

- sprawdzaniem stanów granicznych nośności

- sprawdzaniem stanów granicznych użytkowalności

- projektowaniem konstrukcji oporowych ze szczególnym naciskiem na konstrukcje zabezpieczające lub tworzące obudowy głębokich wykopów

- ze schematami projektowania fundamentów bezpośrednich, palowych

- zasadami projektowania monitoringu geotechnicznego.

Literatura:

Bzówka J., Knapik K., Juzwa A., Stelmach K.:Geotechnika komunikacyjna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7 - Poradnik. Wydawnictwo ITB, Warszawa 2011.

Wiłun Z., Zarys Geotechniki, 1987 (2000).

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod-7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego.

Rozporządzenie MTBiGM z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. DzU, poz. 463.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Rozumie znaczenie i potrafi ocenić wpływ podłoża gruntowego oraz środowiska wodnego na warunki posadawiania i użytkowanie obiektów budowlanych (P2A_W01)

Zna teoretyczne zasady projektowania, wymiarowania i realizacji podstawowych typów fundamentów bezpośrednich i pośrednich w zróżnicowanych warunkach gruntowych połączone z umiejętnością modelowania współpracy obiektu z podłożem. Ma podstawową wiedzę z podstaw projektowania monitoringu geotechnicznego. (P2A_W06)

W zakresie umiejętności:

Potrafi określić warunki stateczności budowli i wyznaczyć jej zakres w określonej sytuacji geologicznej i hydrologicznej (P2A_U01)

W zakresie kompetencji społecznych:

Rozumie konieczność poszerzania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji w zakresie budownictwa i geotechniki (P2A_K01)

Student rozumie konieczność pracy zespołowej w realizacji zaawansowanych projektów badawczych (2PA_K02)

Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych (P2A_K03)

Student ma świadomość prowadzenia prac badawczo–projektowych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa (P2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na egzaminie:

- znajomość materiału przedstawionego na wykładach,

- znajomość literatury i danych zawartych w aktach prawnych (normach Polskich, Eurokodzie) wskazanych przez wykładowcę,

- znajomość wiedzy praktycznej zdobytej w trakcie ćwiczeń.

Egzamin ma jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kiełbasiński, Tomasz Szczepański
Prowadzący grup: Kamil Kiełbasiński, Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.