Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleolimnologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPLMCW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleolimnologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konieczne są podstawowe informacje natury geologicznej przekazywane w ramach programu przedmiotu Geografia w szkole średniej.

Skrócony opis:

Badania jezior i osadów jeziornych w nawiązaniu do zmian klimatu. Metody badań paleolimnologicznych. Rekonstrukcja jezior w różnych epokach geologicznych i strefach klimatycznych.

Pełny opis:

Wstęp do paleolimnologii. Klasyfikacja jezior i basenów jeziornych, środowisko jeziorne, stawowe i bagienne, czynniki wpływające na rozwój jezior (stosunki wodne, opady atmosferyczne, warunki termiczne, położenie geograficzne). Osady jeziorne i bagienne. Rozmieszczenie stref sedymentacyjnych w jeziorach, trofia jezior, klasyfikacje termiczne i miktyczne jezior. Metody badań paleolimnologicznych. Metody opróbowania osadów jeziornych i bagiennych, badania faunistyczne i florystyczne, badania geochemiczne i mineralogiczne, badania paleomagnetyczne, geofizyczne i izotopowe. Ewolucja jezior w różnych epokach geologicznych i strefach klimatycznych. Współczesne zmiany jezior w nawiązaniu do rozwoju cywilizacji ludzkiej. Tempo zanikania jezior.

Ćwiczenia poświęcone są pełnej charakterystyce zbiorników wód stagnujących, z uwzględnieniem ich klasyfikacji, rozmieszczenia stref rozkładu roślinności i stref akumulacji osadów oraz ich opisu.

Literatura:

Lerman A. (Ed.), 1978. Lakes – chemistry, geology, physics. Springer Verlag, Berlin–Heidelberg–New York.

Tilzer M.M., Serruya C. (Eds.), 1990. Large lakes, ecological structure and function. Springer Verlag, Berlin–Heidelberg–New York.

Efekty uczenia się:

Studenci potrafią przedstawić klasyfikacje jezior i środowisk jeziornych, stawowych i bagiennych. Zapoznawani są z rozmieszczeniem stref sedymentacyjnych w jeziorach, oraz poznają co to trofia jezior, klasyfikacje termiczne i miktyczne jezior. Zdobywają umiejętność opróbowania osadów jeziornych i bagiennych, zastosowania badań faunistycznych i florystycznych, badań geochemicznych i mineralogicznych, badań paleomagnetycznych, geofizycznych i izotopowych.

K_W05 - zna podstawowe grupy organizmów spotykane w osadch czawrtorzędowych oraz metody ich badań

K_W10 - zna metodykę prac laboratoryjnych i dokumentacyjnych w celu pozyskania materiałów do badań

K_U09 - potrafi rekonstruować jeziora w różnych epokach geologicznych i strefach klimatycznych

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K07 - zna zasady przedsiębiorczości i zdobywania funduszy na badania

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Końcowe zaliczenie pisemne. W ramach zaliczenia poprawkowego – zaliczenie pisemne.

Ćwiczenia: Ocena prac wykonywanych w trakcie zajęć, kontrola obecności – dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze. W ramach zaliczenia poprawkowego – ocena poprawionych załączników.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szymanek
Prowadzący grup: Aleksandra Majecka, Marcin Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.