Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska (dla GES)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPMGR-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska (dla GES)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II sem. II r. stud. II st. GES na spec. tektonika i kartografia geologiczna
Przedmiot obowiązkowy na IV sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Przedmiot obowiązkowy na IV sem. stud. II st. GES na spec. geologia środowiskowa
Przedmiot obowiązkowy na IV sem. stud. II st. GES na spec. gospodarka surowcami mineralnymi
Punkty ECTS i inne: 20.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Student doskonali umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, opracowywania wyników, posługiwania się literaturą naukową, pisania tekstów naukowych, edycji pracy.

P2A_U01 stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych, umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą

P2A_U01, P2A_U03, P2A_U05, P2A_U08 korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

P2A_U02, P2A_U03, P2A_U04, P2A_U06, P2A_U07, P2A_U08,

P2A_U11 umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

P2A_U01, P2A_U03, P2A_U05, P2A_U06 potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych; potrafi identyfikować litologie i struktury sedymentacyjne na podstawie danych geofizyki-otworowej; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z geologiczno-geofizyczną obsługą wierceń

P2A_U02, P2A_U03, P2A_U05, P2A_U06, P2A_U07, P2A_U08, P2A_U09, P2A_U10 potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

P2A_U03, P2A_U04, P2A_U06, P2A_U07 planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik

P2A_U02, P2A_U03, P2A_U06, P2A_U07, P2A_U12 ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

P2A_U08, P2A_U09, P2A_U10, P2A_U11 wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską

P2A_K03, P2A_W08 potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

P2A_K04 realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę zaliczeniową na podstawie oceny wystawionej przez promotora pracy magisterskiej, na podstawie oceny postępu pracy nad przygotowaniem pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia magisterska 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wysocka
Prowadzący grup: Bogusław Bagiński, Grzegorz Barczyk, Paweł Dobak, Sławomir Ilnicki, Paweł Karnkowski, Andrzej Konon, Ewa Krogulec, Paweł Łukaszewski, Jerzy Małecki, Jan Parafiniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.