Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrotektonika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPT4L Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Petrotektonika
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Geofizyka w geologii, I stopień; przedmioty do wyboru
Przedmiot obowiązkowy na I sem. II r. stud. II st. GES na spec. tektonika i kartografia geologiczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Należy posiadać umiejętność rozpoznawania minerałów i skał, zarówno makroskopowo, jak i w mikroskopie. Należy również umieć makroskopowo rozpoznawać i klasyfikować struktury deformacyjne oraz przeprowadzać rekonstrukcję układu naprężeń odpowiedzialnego za ich powstanie.

Skrócony opis:

Przedmiot ten o charakterze praktikum adresowany jest do studentów, którzy chcą posiąść umiejętność stosowania technik mikroskopowych do rozwiązywania problemów z zakresu geologii strukturalnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie się z technikami mikroskopowymi służącymi rozwiązywaniu problemów z zakresu geologii strukturalnej i petrologii (rekonstrukcje tektonometamorficzne). Część pierwsza poświęcona jest makroskopowej i mikroskopowej systematyce struktur deformacyjnych obserwowanych w ciałach magmowych i metamorficznych oraz możliwościom rekonstrukcji następstwa zdarzeń. Omówione są sposoby korelacji deformacji z wiekiem oraz warunkami fizycznymi ich powstawania (ciśnienie i temperatura) ze zwróceniem szczególnej uwagi na korelację między deformacją, a momentem powstania minerału, na podstawie którego uzyskujemy informację o wieku (cyrkon, monacyt, ksenotym), a przy obliczaniu warunków P,T na minerały stosowane w geotermobarometrii (granat, biotyt, amfibol, plagioklaz i inne). Omawiane są struktury i tekstury metamorficzne oraz facje i mechanizmy deformacji. W dalszej części praktikum studenci mogą zaznajomić się z różnymi grupami wskaźników deformacji oraz strukturami dynamometamorficznymi. Kolejny blok poświęcony jest możliwościom rekonstrukcji pola naprężeń w oparciu o wzrost żył mineralnych.

Literatura:

Passchier C.W. & Trouw R.A.J. 1998: Microtectonics. Springer-Verlag, 253 pp.

Passchier C.W. & Trouw R.A.J. 2005: Microtectonics. Springer-Verlag 2nd edition, 366 pp. + CD

A.J. Barker 1998: Introduction to Metamorphic Textures and Microstructures. Routledge. 2nd edition, 263 pp.

Philpotts A., Ague J. 2009: Principles of Igneous and Metamorphic Petrology . Cambridge University Press. 2nd edition, 667 pp.

Efekty uczenia się:

Efektem uczestniczenia w zajęciach jest umiejętność rozpoznawania i interpretacji mikrostruktur tektonometamorficznych. Studenci potrafią odnajdywać i analizować wskaźniki ruchu, określać warunki procesu deformacyjnego i rekonstruować następstwa zdarzeń. Potrafią również korelować deformacje z wiekiem.

K_W12 - zna techniki mikroskopowe i laboratoryjne służące do rozwiązywania problemów z zakresu geologii strukturalnej i petrologii

K_U11 - posiada umiejętność rozpoznawania i interpretacji mikrostruktur tektonometamorficznych i warunków powstawania deformacji

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie kolokwium końcowego, polegającego na rozpoznaniu, analizie struktur deformacyjnych w preparatach mikroskopowych oraz wyciągnięciu wniosków dotyczących warunków ich powstania struktur

Zaliczenie poprawkowe: Przedmiot zaliczany jest na podstawie kolokwium końcowego, polegającego na rozpoznaniu, analizie struktur deformacyjnych w preparatach mikroskopowych oraz wyciągnięciu wniosków dotyczących warunków ich powstania struktur

Dopuszczalne nieobecności – 2 razy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bagiński, Sławomir Ilnicki, Edyta Jurewicz
Prowadzący grup: Bogusław Bagiński, Sławomir Ilnicki, Edyta Jurewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bagiński, Sławomir Ilnicki, Edyta Jurewicz
Prowadzący grup: Bogusław Bagiński, Sławomir Ilnicki, Edyta Jurewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.