Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (Gkl22)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSMGK22 Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (Gkl22)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GE na spec. Geologia klimatyczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Studenci referują wyniki zbierania i opracowywania materiałów w związku z realizacją prac magisterskich. Ocena merytoryczna referatów. W semestrze letnim wymagane jest omówienie zarysu treści pracy oraz planu dalszych badań.

Pełny opis:

Studenci referują wyniki zbierania i opracowywania materiałów w związku z realizacją prac magisterskich. Ocena merytoryczna referatów. W semestrze letnim wymagane jest omówienie zarysu treści pracy oraz planu dalszych badań.

Literatura:

DYBOVA-JACHOWICZ S., SADOWSKA A. (red), 2003 - Palinologia. PAN, Kraków, s. 411.

LINDNER L. (red), 1992 - Czwartorzęd - osady, metody badań, stratygrafia. Wydawnictwo PAE, Warszawa, s. 683.

MOJSKI J.E., 2005 - Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s. 404.

RÓŻYCKI S.Z., 1972 - Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. PAN, Warszawa, s. 315.

RÜHLE E. (red), 1973 - Metodyka badań osadów czwartorzędowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, s. 687.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi przedstawić wyniki analizy materiałów archiwalnych, publikowanych oraz własnych badań terenowych związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej.

K_W11 - zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej

K_U10 - posiada umiejętność rozróżniania różnych typów kopalin pospolitych

K_U11 - potrafi przedstawić paleogeografię czwartorzędu

K_U15 - potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej

K_U16 - potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych

K_U17 - umie krytycznie oceniać wyniki własnych badań oraz wnioski zawarte w literaturze fachowej

K_U19 - umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U21 - samodzielnie wybiera pracę magisterską i planuje własną karierę zawodową lub naukową

K_U22 - posiada umiejętności językowe na poziomie B2+

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wygłoszonego referatu, udział w dyskusji.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Marks
Prowadzący grup: Leszek Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.