Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (TKG)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSTKG21-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (TKG)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Dobra znajomość problematyki geologicznej terenu własnej pracy magisterskiej.

Skrócony opis:

Na seminarium magistranci informują o postępach w wykonywaniu pracy magisterskiej oraz referują tematy związane z problematyką pracy. Seminarium jest też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania.

Pełny opis:

Na seminarium magistranci informują o postępach w wykonywaniu pracy magisterskiej oraz referują tematy związane z problematyką pracy. Seminarium jest też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania. Każdy student co najmniej raz w semestrze musi zaprezentować swoje dokonania w formie: referatowej, pisemnej i elektronicznej. Referat powinien być przygotowany w formie multimedialnej, np. w programie Power Point. Każde wystąpienie musi być również udokumentowane w formie pisemnego sprawozdania.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna problematykę geologiczną wszystkich prac magisterskich wykonywanych w danym roczniku dla określonej specjalności. Posiada umiejętność zwięzłego zaprezentowania podstawowych problemów geologicznych terenu swojej pracy magisterskiej. Potrafi objaśnić podstawowe problemy, które rozwiązał w pracy magisterskiej.

K_W01 Wie jak zbudowana jest planeta Ziemia oraz zna najważniejsze struktury tektoniczne i generalne zasady rządzące tektoniką płyt litosferycznych oraz procesami tektonicznymi w obrębie różnych struktur, w tym również na obszarze Polski. Zna główne struktury tektoniczne, strukturę i ewolucję kontynentów i oceanów oraz terminologię dotyczącą opisu basenów sedymentacyjnych współczesnych i kopalnych. Zna współczesne metody odtwarzania procesów tektonicznych i neotektonicznych.

K_W14 zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej

K_U10 umie posługiwać się oprogramowaniem służącym do tworzenia projektów graficznych; potrafi zwizualizować graficznie wyniki pracy naukowej; potrafi wykonać obraz wektorowy na bazie obrazu rastrowego, czyniąc go bardziej użytecznym w procesie dalszej edycji i wydatnie zwiększając spektrum możliwości jego przetwarzania

K_U13 potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie na temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U16 posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej

K_K07 rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K09 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne nieobecności – 1 raz.

Ocenie podlegają wystąpienia studenta na seminarium.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jurewicz
Prowadzący grup: Edyta Jurewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jurewicz
Prowadzący grup: Edyta Jurewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.