Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia regionalna świata-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WERS2L1 Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia regionalna świata-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na studiach II stopnia dla spec. innych niż ta dla której jest obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe informacje o analizie strukturalnej, tektonice płyt litosfery oraz główne rysy historii Ziemi.

Skrócony opis:

Wykład stanowi systematyczną prezentację struktury i ewolucji kontynentów oraz najważniejszych zagadnień związanych z powstawaniem i strukturą oceanów.

Pełny opis:

Wykład stanowi systematyczną prezentację struktury i ewolucji kontynentów i oceanów. Wstęp, po krótkim omówieniu wcześniejszych koncepcji i teorii geotektonicznych, obejmuje wprowadzenie podstawowych pojęć i modeli współczesnej geologii regionalnej, oraz geometrii i anatomii pasm fałdowych, budowy obszarów kratononicznych, archaicznej ewolucji skorupy ziemskiej, oraz ewolucji superkontynentów. W części systematycznej omówione są wszystkie kontynenty; ich budowa i ewolucja, omawiana na tle ewolucji reprezentowanych przez nie płyt litosferycznych. Nacisk w części systematycznej położony jest na kontynenty północne (Europa, Ameryka Północna i Azja); zasadnicza struktura, ewolucja oraz istotne regionalnie elementy 'kontynentów gondwańskich' są zaprezentowane.

Literatura:

Gee, D.G. and Stephenson, R.A. (eds) 2006. European Lithosphere Dynamics. Geological Society Memoir, 32, 1-662. Geological Society; London.

Goodwin, A.M. 1996. Principles of Precambrian Geology. 327 pp. Academic Press; London.San Diego - New York.

Kearey, P. and Vine, F.J. 1996. Global tectonics, 333 pp. Blackwell Publishing; Oxford.

McCann T. (ed.) 2008. The Geology of Central Europe. Volumes 1 and 2; 1449 pp. Geological Society; London.

Rollinson, H. 2007. Early Earthy Systems. A geochemical approach, 285 pp. Blackwell Publishing; Oxford.

Stearn, C.W., Caroll, R.L. and Clark, T.H. 1979. Geological Evolution of North America, 566 pp. John Wiley & Sons; New York.

Ziegler, P.A. 1989. Evolution of Laurussia, 102 pp. Kluwer Academic Publishers; Dordrecht - Boston – London.

Efekty uczenia się:

Student interpretuje budowę i ewolucję poszczególnych elementów skorupy ziemskiej w oparciu o współczesny model dynamiki skorupy ziemskiej. Klasyfikuje poszczególne elementy anatomiczne kontynentów i oceanów. Potrafi przewidywać lateralne i wertykalne następstwo dużych struktur geotektonicznych.

K_W05 - zna główne struktury tektoniczne, strukturę i ewolucję kontynentów i oceanów

K_U09 - potrafi rozróżniać główne struktury tektoniczne, interpretuje budowę i ewolucję poszczególnych elementów skorupy ziemskiej w oparciu o współczesny model dynamiki skorupy ziemskiej

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Walaszczyk
Prowadzący grup: Ireneusz Walaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.