Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucjonizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WEWOW-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ewolucjonizm
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest ewolucjonizmowi jako centralnej i w pełni syntetycznej dyscyplinie przyrodniczej obejmującej niemal wszelkie poziomy organizacji materii ożywionej i wzajemne związki miedzy nimi. Szczególny nacisk położony jest na mechanizmy i konsekwencje ewolucji. Omawiane zagadnienia mieszczą się w szerokim spektrum nauk biologicznych lub pokrewnych biologii- -paleontologii, ekologii, etologii, embriologii i biologii molekularnej. Prezentowany jest również zwięzły zarys rozwoju myśli ewolucyjnej.

Pełny opis:

Ewolucjonizm jako jedna z przewodnich dyscyplin w nauce współczesnej. Omówienie klasycznych teorii ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem darwinizmu. Przedstawienie poglądów na czynniki i mechanizmy ewolucji w kontekście syntetycznej teorii ewolucji (STE). Przebieg i przykłady mikroewolucji oraz znaczenie i mechanizmy powstawania nowych gatunków (specjacja). Dyskusja poglądów na temat przebiegu i przypuszczalnych mechanizmów wielkoskalowych przemian ewolucyjnych (makroewolucja i megaewolucja). Ewolucyjna biologia rozwoju (EVO-DEVO), ewolucja molekularna.

Literatura:

„Zarys mechanizmów ewolucji” Krzanowska H., Łomnicki A.,Rafinski J., Szarski H., Szymura J.M. 1995, PWN

„Ewolucja” Futuyma D.J. 2008. Wydawnictwa UW.

„Zasady nauki o ewolucji” Kuźnicki L., Urbanek A. 1967. PWN

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje i rozumie związki przyczynowo-skutkowe między morfologią, behawiorem i innymi przymiotami organizmu a środowiskiem, w którym ten organizm bytuje. Poprzez środowisko rozumie zarówno środowisko nieożywione jak i inne organizmy. Student posiada wiedzę pozwalającą mu na zrozumienie powstawania tego typu przystosowań na wielu poziomach ewolucji w tym na poziomie molekularnym jednak bez oderwania od organizmu jako całości. Student rozumie procesy mikro- makro- i megaewolucyjne i widzi miedzy nimi związki a także dzielące je różnice. Innymi słowy potrafi spojrzeć na proces ewolucji zarówno w ogóle jak i w szczególe i zespolić te dwie perspektywy w całość.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, końcowe zaliczenie pisemne.

Praktyki zawodowe:

Ni obowiązują.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Złotnik
Prowadzący grup: Michał Złotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.