Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja i tryb życia rekinów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WEZR-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ewolucja i tryb życia rekinów
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Budowa, zróżnicowanie, ewolucja i tryb życia ryb chrzęstnoszkieletowych w przeszłości geologicznej oraz współcześnie.

Pełny opis:

W czasie wykładu poruszone zostaną następujące tematy: Anatomia i systematyka chrzęstnoszkieletowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy szkieletu skórnego i ewolucji uzębienia. Najciekawsze stanowiska skamieniałości rekinów. Funkcje życiowe i obyczaje rekinów. Ataki rekinów na ludzi i sposoby przeciwdziałania. Wykorzystanie skamieniałości rekinów w biostratygrafii i paleoekologii. Ekologia i biogeografia dzisiejszych chrzęstnoszkieletowych.

Literatura:

Ginter, M. (red.) 2012. Ryby kopalne. Wydawnictwa Uniwersyteckie, Warszawa.

Compagno, L. i in. 1999. Rekiny. Cibet, Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Benton, M. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing; Oxford.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student orientuje się w budowie ciała rekinów, ze szczególnym uwzględnieniem szkieletu. Zna najważniejsze wydarzenia w historii rozwoju chrzęstnoszkieletowych. Potrafi rozpoznać najważniejsze typy skamieniałości rekinów oraz zna ich zastosowanie w biostratygrafii i paleoekologii. Orientuje się w kwestiach dotyczących funkcji życiowych, zachowania, ekologii i biogeografii rekinów.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność oraz referat pisemny. Należy przygotować referat pisemny związany z treścią wykładu. Oceniana jest merytoryczna wartość referatu oraz zrozumiałość napisanego tekstu.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.