Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGEW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na II roku na stud. II st. GE na spec. Gmpgz spec. geol. złożowa i gospod.
Przedmiot sugerowany do wyboru na II sem. I r. stud. II st. GES na spec. Gospodarka surowcami miner.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma przygotować studentów do pracy w firmach mineralnych (geologicznych, górniczych) pod kątem rozumienia procesów ekonomicznych zachodzących na rynku surowcowym. Omawiane są przykłady dynamicznych zmian na rynku surowcowym krajowym i zagranicznym. Studenci, którzy rozpoczną prace zawodową jako przedsiębiorcy geologiczni uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę jak taką działąlnośc prowadzic w sposób rentowny i konkurencyjny.

Dopuszczalna nieobecnośc na wykładach - 2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Geologia ekonomiczna interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca geologię złóż, ekonomię, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo, zarządzanie. Przedstawia tok analizy projektów inwestycyjnych geologicznych i górniczych przed ich rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu wydobycia kopalin. Analizy i kryteria wyboru. Bezpieczeństwo surowcowe Polski i świata. Czynniki wpływające na światowy rynek surowcowy.

Pełny opis:

Omówienie związków pomiędzy geologia a ekonomią. Światowy i krajowy rynek surowców mineralnych. Relacje między czynnikami geologicznymi i ekonomicznymi wpływającymi na wartość złoża kopaliny. Prezentowany jest system cen stosowany w międzynarodowym handlu surowcami mineralnymi, rola i organizacja giełd surowcowych, międzynarodowych organizacji producentów i eksporterów surowców mineralnych, formy organizacji rynku surowcowego. Systemowo przedstawia się analizę geograficznego rozmieszczenia złóż kopalin, głównych producentów, eksporterów i importerów surowców mineralnych. Kształtowanie się rynku na określone surowce oraz ich ceny ujmowane są zarówno w kontekście historycznym (zmiana wykorzystania w zależności od rozwoju techniki) jak i politycznym. Metody wyceny wartości złoża. Analiza górniczo-geologicznych projektów inwestycyjnych. Światowy rynek poszukiwań geologicznych. Prawne i ekonomiczne podstawy działania inwestorów geologicznych i górniczych. Bilansowanie gospodarki surowcowej. Bezpieczeństwo surowcowe. Perspektywy surowcowe Polski i świata.

Literatura:

SZAMAŁEK, K. - 2007 - Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mining journal.com - strony internetowe poswięcone sektorowi mineralnemu.

Raporty roczne spółek giełdowych

Efekty uczenia się:

Umiejętność analizy projektów inwestycyjnych. Znajomość metod wyceny wartości aktywów geologicznych oraz złoża kopaliny. Rozumienie relacji zachodzących na światowym rynku surowcowym.

K_W05 – zna obowiązujące kryteria bilansowości właściwe dla danych kopalin, posiada wiedzę na temat zasobów surowców mineralnych

K_W06 – zna zasady prognozowania i określania obszarów perspektywicznych dla złóż kopalin użytecznych, metody udostępniania i eksploatacji złóż

K_W07 – zna zasoby surowców mineralnych Polski, ich genezę i miejsca występowania

K_W14 – zna zależności na światowym i krajowym rynku surowców mineralnych

K_W15 – zna zasady funkcjonowania światowych giełd surowcowych i metody wyceny aktywów geologicznych

K_U04 – umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń.

K_U05 – umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować wyniki i wyciągnąć stosowne wnioski

K_U15 – umie analizować projekty inwestycyjne dla złóż surowców mineralnych

K_U16 – ma umiejętności językowe wystarczające do korzystania z anglojęzycznej literatury naukowej

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie

K_K06 – rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania złóż z uwzględnieniem ochrony środowiska

K_K09 – zna zasady przedsiębiorczości

K_K10 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, aktywność studentów na wykładach przy omawianiu analizy przypadku.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.