Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia glacjalna z elementami glacjologii-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGGGW Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia glacjalna z elementami glacjologii-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na studiach II stopnia dla spec. innych niż ta dla której jest obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw geomorfologii i geologii czwartorzędu, umiejętność interpretacji mapy topograficznej i mapy geologicznej.

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia związane z lodowcami, ich termiką, ruchem oraz bilansem masy. Erozja i sedymentacja lodowcowa oraz transport lodowcowy. Osady i formy rzeźby lodowcowej. Interpretacja rzeźby lodowcowej (przedpola lodowców współczesnych, obszary zlodowaceń kontynentalnych i zlodowaceń górskich).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z glacjologią i geologią glacjalną.

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia: Historia badań lodowców, system lodowcowy, klasyfikacje lodowców. Termika lodowców, bilans masy lodowca, teorie ruchu lodowców, składowe ruchu a termika lodowców, szarże lodowców, efekty procesów termodynamicznych w lodowcach, składowe drenażu lodowców. Rekonstrukcje paleoglacjologiczne, modelowanie geometrii lodowców, praktyczne zastosowanie modeli glacjalno - klimatycznych. Erozja lodowcowa, jej procesy i formy, transport lodowcowy, typy moren, glacitektonika. Akumulacja lodowcowa, klasyfikacja osadów lodowcowych, typy glin lodowcowych. Erozja i akumulacja wód lodowcowych, akumulacja wodnolodowcowa (fluwioglacjalna, limnoglacjalna i marinoglacjalna). Deglacjacja arealna i frontalna. Przykłady zastosowania glacjologii i geologii glacjalnej w innych dziedzinach geologii np. w geologii naftowej.

Literatura:

Jania, J., 1997. Glacjologia. Nauka o lodowcach. PWN, Warszawa

Benn D.I., Evans D.J.A. 1998. Glaciers and glaciation. Edward Arnold, London-New York-Sydney-Auckland

Bennett, M., Glasser, N. 2009. Glacial geology. Ice sheets and landforms. Wiley-Blackwell

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student posiada umiejętność scharakteryzowania rzeźby i osadów lodowcowych, zna podstawy glacjologii oraz rozróżnia subśrodowiska lodowcowe, określa morfometrię lodowców, wykonuje przekroje geologiczne i mapy geomorfologiczne dla obszarów dawnych zlodowaceń, potrafi zrekonstruować podstawowe elementy dawnego lodowca z wykorzystaniem prostych modeli empirycznych oraz na podstawie analizy mapy geomorfologicznej; potrafi przygotować referat na podstawie oryginalnych prac naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Marks
Prowadzący grup: Leszek Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.