Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGWP-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodna
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II sem. II roku stud. II st. GES na spec. Hydrogeologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Praktikum poświęcone jest:

- omówieniu podstawowych problemów z zakresu gospodarki wodnej;

- wykonywaniu obliczeń wielkości zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych wód podziemnych;

- określaniu wpływu zbiorników małej retencji na wielkość zasobów wód podziemnych;

- obliczeniu bilansu wodno-gospodarczego w zlewni.

Pełny opis:

Praktikum poświęcone jest:

- omówieniu podstawowych problemów z zakresu gospodarki wodnej;

- zasadom, procedurom, metodom obliczania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych,

- wykonywaniu obliczeń wielkości zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych na podstawie badań modelowych przepływu wód podziemnych,

- określaniu wpływu zbiorników małej retencji na wielkość zasobów wód podziemnych;

- obliczeniu bilansu wodno-gospodarczego w zlewni;

- analizie przepisów prawnych regulujących problem gospodarowania zasobami wodnymi;

- wskazaniu możliwości wystąpienia suszy hydrologicznej, hydrogeologicznej, zagrożeń powodziowych;

- przykładom obliczania zapotrzebowania na wodę i produkcji ścieków w jednostce administracyjnej.

Literatura:

1. Chełmicki W., 2001, Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

2. Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

3. Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

4. Kolerski T., 2014, Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych. Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

5. Banasik K.,2009,Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych, Wyd. SGGW Warszawa.

6. Ozga – Zielińska M., Brzeziński J.,1997, Hydrologia stosowana PWN Prawo Wodne. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z dn. 11 października 2001 r. (z późniejszymi zmianami).

7. Ramowa Dyrektywa Wodna (WFD), (2000/60/EC); Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016, poz.672).

8. GOSPODARKA WODNA, Miesięcznik ISSN 0017-2448, e-ISSN 2449-9439; Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się gospodarka wodna;

- potrafi oszacować wielkość zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych w jednostce bilansowej oraz administracyjnej;

- potrafi wskazać najważniejsze elementy bilansu wodno-gospodarczego;

- określi wpływ zbiorników małej retencji na zasoby wód podziemnych;

- zna najważniejsze regulacje prawne związane z gospodarką wodną;

- potrafi określić pojęcia suszy hydrologicznej, hydrogeologicznej, zagrożenia powodziowego i erozji wodnej gleb i związane z tym czynniki;

- obliczy wielkość zapotrzebowania na wodę i produkcję ścieków w jednostce administracyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemów, indywidualne projekty studentów, konsultacje, konwersatorium.

Dopuszczalne są trzy nieobecności usprawiedliwione.

Poprawne wykonanie projektów i prezentacji ocenianych punktowo (skala: 0-5 pkt za pojedyncze projekt/prezentację, zaliczenie opracowania od 1 pkt wzwyż). Egzamin pisemny obejmujący zakres zagadnień oceniany punktowo. Przedmiot zaliczany na ocenę po uzyskaniu powyżej 50% sumy punktów z opracowań i egzaminu.

Egzamin poprawkowy w formie pisemnej w przypadku nieuzyskania wymaganej ilości punktów w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

Ni wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 45 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krogulec
Prowadzący grup: Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktikum - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 45 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krogulec
Prowadzący grup: Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktikum - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.