Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrogeologiczne podstawy lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WHPLU-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrogeologiczne podstawy lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

W trakcie wykładu szczegółowo omawiane są poszczególne miejscowości uzdrowiskowe w Polsce. Główny akcent położony jest na charakterystykę występujących w nich wód podziemnych, które stanowią podstawę lecznictwa balneologicznego.

Pełny opis:

Wykład składa się z części ogólnej i szczegółowej.

Część ogólna obejmuje:

- podstawowe pojęcia i definicje związane z wodami mineralnymi, leczniczymi i termalnymi oraz zasady ich klasyfikacji chemiczno-balneologicznej;

- historię lecznictwa uzdrowiskowego i badań wód mineralnych w Polsce;

Część szczegółowa obejmuje przegląd polskich uzdrowisk (położenie geograficzne, historia danej miejscowości i postacie z nią związane, rodzaj i sposób wykorzystania wód leczniczych, ciekawostki i atrakcje turystyczne).

Literatura:

Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. – Geologia surowców balneologicznych. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1969.

Dowgiałło J., Płochniewski Z., Szpakiewicz M. – Mapa wód mineralnych Polski 1 : 1 500 000. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974.

Paczyński B., Sadurski A., red., - Hydrogeologia regionalna Polski, t. II – Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2007.

Pazdro Z., Kozerski B. – Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- definiuje pojęcie wody mineralnej, leczniczej i termalnej

- dysponując analizą chemiczną wody kwalifikuje ją zgodnie z klasyfikacją chemiczno-balneologiczną,

- lokalizuje uzdrowiska polskie na mapie,

- rozróżnia uzdrowiska ze względu na typy występujących w nich wód leczniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na wykładach. Ocena końcowa uzależniona od wyników sprawdzianu pisemnego w formie kilkunastu pytań obejmującego znajomość materiału przedstawionego na wykładach.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Humnicki
Prowadzący grup: Włodzimierz Humnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.