Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i podstawy prawne ochrony przyrody na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WHPOPW Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Historia i podstawy prawne ochrony przyrody na świecie
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I i II roku studiów II stopnia
Przedmiot sugerowany do wyboru na IV sem. II roku stud. II st. GES na spec. Geologia środowiskowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę ochrony przyrody nieożywionej na przykładach parków narodowych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Współczesne pojmowanie „ochrony” przyrody w głównej mierze wiąże się z czynną, lub bierną ochroną przyrody ożywionej. Według autora – aby móc chronić przyrodę ożywioną, zwierzęta, roślinność, człowieka – należy równie dużą uwagę poświęcić ochronie przyrody nieożywionej. Bez tej ochrony – rozwój życia biologicznego na Ziemi – będzie po prostu niemożliwy. Ochrona wód, atmosfery – ale również form morfologicznych, krajobrazu, a nawet procesów geologicznych – powinna być także, a może nawet przede wszystkim ośrodkiem zainteresowania naukowców, ekologów. Parki Narodowe – jako uznane na całym świecie najwyższe formy ochrony przyrody, są najlepszym miejscem zarówno do realizacji ochrony przyrody nieożywionej, jak i do prezentacji – na ich przykładach – prawidłowości, zależności i błędów związanych z tego typu ochroną.

Literatura:

National Park of the West.

Ochrona Środowiska - stan prawny na dzień 20 listopada 2007

Dobrzańska, B., Dobrzański, G., Kiełczewski, D. 2009. Ochrona środowiska przyrodniczego.

Wirth, H. (edt.) 1979. Nature Reserves in Europe.

Wiśniewski, J., Gwiazdowicz, D., J., 2004. Ochrona przyrody.

Żarska, B. 2005. Ochrona krajobrazu.

Efekty uczenia się:

Rozpoznaje i rozumie problemy związane z tematyką wykładu;

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między elementami składowymi środowiska i rozumie procesy zachodzące w środowisku na różnych poziomach organizacji przyrody,

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk przyrodniczych, ścisłych, rolniczych,

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego, ma wiedzę w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów przyrodniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach: trzy. Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie ustne.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Barczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Barczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Barczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Barczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.