Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs terenowy z geologii klimatycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WKTGK Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Kurs terenowy z geologii klimatycznej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I roku na stud. II st. GE na spec. Geologia klimatyczna
Przedmiot sugerowany do wyboru na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. GKL
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia terenowe związane z prezentacją osadów i form rzeźby pod kątem powiązania ich genezy ze zmianami klimatu.

Pełny opis:

Prezentacja osadów i form rzeźby terenu, powstałych głównie w czwartorzędzie, których powstanie i późniejsze przekształcenia były ściśle związane ze zmianami klimatu, spowodowanymi bezpośrednio lub pośrednio z obecnością lądolodów w plejstocenie oraz z interglacjałami. Kurs odbywa się w Polsce i na Ukrainie.

Literatura:

LINDNER, L. (red.) 1992. Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia. PAE; Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student poznaje osady czwartorzędowe, glacjalne, fluwioglacjalne, jeziorne i eoliczne. Student potrafi powiązać rodzaj osadów z formami rzeźby oraz umie odróżnić obszary młodo-glacjalne od staro-glacjalnych.

K_W09 - zna metodykę prowadzenia geologicznych prac terenowych

K_W16 - zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej, zna również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie poszczególnych etapów maceracji w laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie

K_U12 - potrafi prowadzić samodzielnie geologiczne prace terenowe (poszukiwawcze, kartograficzne, dokumentacyjne, pobieranie próbek)

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K07 - zna zasady przedsiębiorczości i zdobywania funduszy na badania

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dzierżek
Prowadzący grup: Jan Dzierżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.