Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratoryjne metody badań skał osadowych-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WLSOZ1 Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Laboratoryjne metody badań skał osadowych-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na studiach II stopnia dla spec. innych niż ta dla której jest obowiązkowy
Przedmiot sugerowany do wyboru na I sem. II r. stud. II st. GES na spec. tektonika i kartograf. geol
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie się z najczęściej stosowanymi metodami badań skał i minerałów stosowanymi w sedymentologii.

Pełny opis:

Praktikum odbywa się w wymiarze 30 godz. (4-5 dni) w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i pobytu w ECEG.

Przedmiot uczy rozwiązywania problemów geologicznych za pomocą nowoczesnych metod instrumentalnych. Realizowany jest w oparciu o laboratoria i sprzęt przenośny znajdujące się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Wydziału Geologii UW. Praktikum obejmuje następujące zagadnienia dotyczące laboratoryjnych badań skał i minerałów:

- planowanie badań w zależności od spodziewanego efektu,

- przygotowywanie próbek do badań (pobieranie materiału geologicznego, wykonywanie preparatów, płytek cienkich, separacje minerałów),

- badania w mikroskopie optycznym, analiza obrazu,

- badania w mikroskopie skaningowym z analizatorem EDS,

- dyfrakcja rentgenowska, interpretacja dyfraktogramów,

- mikrosonda elektronowa WDS, analiza ilościowa, obrazy BSE,

- badanie własności magnetycznych (pozostałość magnetyczna, podatność magnetyczna i jej anizotropia, parametry histerezy),

- badania materii organicznej (biomarkery, palinofacje, dojrzałość),

- badania georadarowe i elektrooporowe

Zajęcia kończą się opracowaniem wyników badań przy wykorzystaniu dedykowanych programów komputerowych, przedstawieniem graficznym wyników z wykorzystaniem elementów statystyki matematycznej oraz interpretację wyników.

Literatura:

Adams, A. E., MacKenzie, W.S. Guilford, C. 1984. Atlas of sedimentary rocks under the microscope. Longmans, Harlow.

Bolewski, A., Żabiński, W. 1988. Metody badań minerałów i skał, s. 1-731 (wyd. 2, uzupełnione). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Dunlop, D.J.; Özdemir, Ö. 1997. Rock Magnetism: Fundamentals and Frontiers. Cambridge Univ. Press.

Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.). 2003. Palinologia. Wyd. IB PAN, Kraków

Myślińska E., 1998 – Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Peters K.E., Moldowan J.M., 1993. Biomarkers guide. Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Efekty uczenia się:

Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi laboratoryjnymi metodami badań skał i minerałów stosowanymi w sedymentologii.

Student zna i rozumie zasadę działania aparatury służącej do badań.

Zna przewagi i ograniczenia poszczególnych metod badawczych.

Potrafi zaplanować badania w zależności od spodziewanego efektu.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny na zakończenie semestru zawierający pytania otwarte, czas 60 minut.

Praktikum odbywa się w wymiarze 30 godz. (4-5 dni) w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i pobytu w ECEG.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Łątka, Maciej Łoziński
Prowadzący grup: Tomasz Łątka, Maciej Łoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.