Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najciekawsze stanowiska mineralogiczne Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WNZPZ1-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Najciekawsze stanowiska mineralogiczne Polski
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Proponowany cykl wykładów do wyboru ma na celu zapoznanie słuchaczy z najbardziej interesującymi wystąpieniami minerałów w Polsce, mającymi niejednokrotnie niebagatelne znaczenie dla rozwoju nauk mineralogicznych i poznania budowy geologicznej kraju. Podczas wykładu przedstawiane będą również informacje dotyczące historii górnictwa i poznania omawianych lokalizacji mineralogicznych. Wybrane lokalizacje reprezentują wystąpienia o zróżnicowanej genezie, co pozwoli zapoznać słuchaczy z jak najszerszym spektrum procesów prowadzących do powstania różnorodnych paragenez mineralnych. Część z nich należy do stanowisk o znaczeniu historycznym. Wykład zilustrowany zostanie fotografiami okazów ze zbiorów prywatnych i muzealnych (Muzeum Wydziału Geologii, Muzeum Ziemi PAN, Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego).

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z genezą i mineralogią:

a) złóż i wystąpień minerałów związanymi ze skałami osadowymi, takimi jak: Kłodawa, Inowrocław, Wieliczka, Dobrzyń nad Wisłą, Machów koło Tarnobrzega, złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej

b) stanowisk mineralogicznych i złóż związanych z procesami wietrzenia, takimi jak: Wieściszowice, Szklary koło Żąbkowic Śląskich)

c) pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka (Strzegom, Zimnik, Borów, Kostrza, Siedlimowice)

d) pegmatytów masywu granitoidowego Karkonoszy (Szklarska Poręba, Karpacz, Łomnica, Czarne, Michałowice, Mysłakowice)

e) wystąpień związanych z utworami hydrotermalnymi, takimi jak złoża Zn-Pb rejonu Olkusza – Tarnowskich Gór, złoża rud Gór Świętokrzyskich (Miedzianka, Ołowianka, Karczówka, Stokóweczka), złóże barytu w Stanisławowie, złoża polimetaliczne Sudetów Zachodnich (Rędziny, Czarnów, Kowary, Radzimowice, Miedzianka-Ciechanowice)

f) wystąpień związanych ze skarnami i utworami hydrotermalnymi (Złoty Stok, Garby Izerskie, Stara Kamienica, Kowary, Kletno)

g) wystąpień agatów (Nowy Kościół, Płóczki Górne, Lubiechowa i in.)

h) wybranych meteorytów Polski (np. meteoryt Pułtusk, Łowicz, Morasko, Baszkówka, Przełazy, Świecie)

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się (biorąc pod uwagę godziny zorganizowane, sposób zaliczenia, pracę samodzielną studenta) wynosi 40 godzin.

Literatura:

A.Lis, H. Sylwestrzak, 1987 Minerały Dolnego Śląska. Wydawnictwa Geologiczne

Sándor Szakáll, George Udubasa, Rudolf Ďuďa, Viktor Kvasnytsya, Ewa Koszonska, Milan Novák, 2002 Minerals of the Carpathians. Granit Publishing

Irena Gucwa, Aurelia Pelczar, 1986 Minerały Polskich Karpat. Wydawnictwa Geologiczne

Traube H. 1888. Die Mineralien Schlesiens. 1-285. Breslau

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładów student:

a) potrafi wyjaśnić genezę omawianych złóż i wystąpień minerałów

b) rozpoznaje typy skał i minerałów charakterystycznych dla najważniejszych złóż i wystąpień minerałów w Sudetach

c) potrafi powiązać genezę złóż i wystąpień mineralnych z procesami geologicznymi o charakterze lokalnym i regionalnym

d) wyjaśnia niektóre zagadnienia związane z mineralogią szczegółową minerałów omawianych na wykładzie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie osiągniętych przez studenta efektów uczenia się odbywa się na podstawie zaliczenia ustnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Siuda
Prowadzący grup: Rafał Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.