Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Principles of Groundwater Occurence in the United States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPGOUS-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Principles of Groundwater Occurence in the United States
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Hydrogeologiczne podstawy występowania wód podziemnych w Stanach Zjednoczonych. Główne jednostki geologiczne występowania wód podziemnych, charakterystyka warstw wodonośnych, podstawy przepływu wód podziemnych. Podstawowe metody badawcze w hydrogeologii. Podstawy chemizmu wód podziemnych. Główne procesy transportu zanieczyszczeń. Zastosowanie wymienionych procesow w roznorodnych jednostkach geologicznych w Stanach Zjednoczonych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia z:

Hydrogeologiczne podstawy występowanie wód podziemnych w Stanach Zjednoczonych.

• Środowiska występowanie wód podziemnych

• Wybrane elementy geologii USA

• Geologia w parkach narodowych USA

Główne jednostki geologiczne występowania wód podziemnych

• Cechy regionu hydrogeologicznego

• Charakterystyka głównych regionów hydrogeologicznych

Charakterystyka warstw wodonośnych i podstawy przepływu wód podziemnych

• Parametry charakteryzujące warstwy wodonośne

• Podstawy przepływu wód podziemnych

Podstawowe metody badawcze w hydrogeologii

• Pompowanie próbne i ich interpretacja

• Analiza chemiczna próbek wodnych i ich interpretacja

• Metody geofizyczne

• Podstawowe metody modelowania w hydrogeologii

Podstawy chemizmu wód podziemnych

• Typowy chemizm wód naturalnych i pochodzenie podstawowych jonów

• Rozpuszczanie minerałów

• Regionalne przykłady występowania wód o charakterystycznym chemizmie

Podstawy transportu zanieczyszczeń

• Podstawowe procesy transportu zanieczyszczeń wód podziemnych

• Główne obszary i typy zanieczyszczeń w USA

Literatura:

Fetter C.W., 2001 - Applied hydrogeology. Wyd. Prentice Hall. Inc. A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, New Jersey, USA.

USGS Ground Water Atlas of the United States

https://water.usgs.gov/ogw/aquifer/atlas.html

Efekty uczenia się:

1.) Wiedza

• Rozumie podstawowe zależności miedzy procesami geologicznymi i występowaniem wód podziemnych przyrodniczego

• Rozumie cechy regionu hydrogeologicznego

• Rozumie naturalne czynniki tworzące chemizm wód podziemnych

• Rozróżnia naturalne i antropogeniczne wpływy na chemizm wód podziemnych

2.) Umiejętności

• dobiera właściwą metodologię do zrozumienia form geologicznych i hydrogeologicznych

• dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu projektowego

• identyfikuje relacje między środowiskiem naturalnym i zapotrzebowaniem zasobów wodnych

3.) Kompetencje społeczne

• docenia rolę edukacji praktycznej

• jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych

• rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa przedmiotu na podstawie wyników wykonanych projektów, sprawozdań, oraz raportu koncowego.

Końcowe zaliczenie przez złożenie i obronę raportu końcowego.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Matyjasik
Prowadzący grup: Marek Matyjasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.