Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleontologia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPIIW-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleontologia II
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z paleontologii kręgowców, mikropaleontologii i paleobotaniki.

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości o morfologii, systematyce, stanie zachowania i historii ewolucyjnej kręgowców kopalnych oraz ich znaczeniu praktycznym dla nauk geologicznych. Podstawowe informacje z mikropaleontologii. Grupy mikroorganizmów kopalnych: otwornice, promienice, małżoraczki, konodonty, skolekodonty oraz mikroskamieniałości szkarłupni i kręgowców. Podstawowe wiadomości z zakresu paleobotaniki: glony i przykłady wyższych roślin kopalnych.

Literatura:

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Łuczkowska, E. 1993. Mikropaleontologia. Protozoa. Wydawnictwa AGH; Kraków.

Taylor, T.N. 2008. Paleobotany. The biology and evolution of fossil plants. Elsevier; Amsterdam.

Ginter, M. (red.) Ryby kopalne. Wydawnictwa UW, Warszawa. 345 str.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna położenie kręgowców w świecie zwierząt oraz zarys ewolucji kręgowców od bezszczękowców po Homo sapiens. Umie wymienić i opisać najważniejsze wydarzenia w historii kręgowców. Orientuje się w zasadniczych elementach budowy szkieletu kręgowców i typach tkanek szkieletowych.

Posiada podstawowe wiadomości na temat kopalnych mikroorganizmów i znaczenia mikroskamieniałości dla nauk o Ziemi oraz na temat świata roślinnego w przeszłości geologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania oceny: Sprawdzian pisemny po ukończeniu każdego z trzech działów. Oceniane jest opanowanie materiału przekazanego podczas wykładu i znajdującego się w materiałach pomocniczych (skrypt, prezentacje multimedialne).

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bińka, Michał Ginter
Prowadzący grup: Krzysztof Bińka, Michał Ginter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.