Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleontologia stosowana-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPSTW Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleontologia stosowana-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty do wyboru na III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Przedmioty sugerowane do wyboru na II i III roku studiów I-go st. na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w przedmiocie Paleontologia I i Geologia dynamiczna. Przydatna jest znajomość biologii.

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości dotyczące sposobów zastosowania paleontologii, a w szczególności mikropaleontologii i paleobotaniki, w geologii i naukach pokrewnych.

Pełny opis:

Ogólne wiadomości na temat znaczenia paleontologii i sposobów jej wykorzystania w naukach o Ziemi. Podstawowe informacje dotyczące mikroorganizmów kopalnych: otwornic, promienic i małżoraczków, konodontów i skolekodontów, oraz mikroskamieniałości szkarłupni i kręgowców i ich znaczenia praktycznego dla nauk geologicznych. Podstawowe wiadomości z zakresu paleobotaniki i palinologii oraz wykorzystania praktycznego skamieniałości roślin kopalnych. Sposoby preparacji makro- i mikroskamieniałości.

Literatura:

Łuczkowska, E. 1993. Mikropaleontologia. Protozoa. Wydawnictwa AGH; Kraków.

Boudagher-Fadel, M.K., 2013. Biostratigraphic and Geological Significance of Planktonic Foraminifera. (2nd ed.). Office of the Vice Provost Research, University College London, London, 1-287p.

Murray, J.W., 2006. Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. Cambridge University Press, Cambridge, 1-426.

Taylor, T.N. 2008. Paleobotany. The biology and evolution of fossil plants. Elsevier; Amsterdam.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student posiada podstawowe wiadomości na temat kopalnych mikroorganizmów i znaczenia mikroskamieniałości dla nauk o Ziemi oraz na temat świata roślinnego w przeszłości geologicznej. Potrafi rozpoznać przedstawicieli grup mikroskamieniałości najbardziej przydatnych w badaniach geologicznych. Zna zasadnicze metody preparacji makro- i mikroskamieniałości i niektóre z nich umie zastosować w praktyce.

K_W12 - zna główne etapy historii Ziemi z uwzględnieniem przemian paleogeograficznych, biotycznych i facjalnych

K_W13 - posiada ogólną wiedzę o organizmach kopalnych (bezkręgowcach, kręgowcach, roślinach i mikroorganizmach), zna podstawowe skamieniałości charakterystyczne dla wszystkich systemów fanerozoiku

K_U12 - potrafi oznaczać skamieniałości do szczebla gromady, rozpoznawać rodzaje poznane na zajęciach i określać na ich podstawie wiek skał

K_U17 - umie posługiwać się podstawowymi urządzeniami optycznymi, wykorzystywanymi w badaniach geologicznych

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K04 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna nieobecność na wykładzie: obecność nieobowiązkowa.

Dopuszczalna nieobecność na ćwiczeniach: 2 razy.

Sprawdzian pisemny i praktyczne rozpoznawanie okazów. Oceniana jest umiejętność rozpoznawania skamieniałości poznanych na ćwiczeniach oraz zaangażowanie w trakcie zajęć.

Zaliczenie w terminie poprawkowym: kolokwium przed końcem semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Marcin Barski, Zofia Dubicka, Ewa Durska, Michał Ginter, Michał Złotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Marcin Barski, Zofia Dubicka, Ewa Durska, Michał Ginter, Michał Złotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.