Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrogeneza węglanów - zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPWZW25 Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Petrogeneza węglanów - zagadnienia wybrane
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I i II roku studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu geologii dynamicznej.

Skrócony opis:

Wykład dotyczy węglanowych skał osadowych (wapieni, dolomitów) i omawia zagadnienia związane z tworzeniem się wybranych typów tych skał, koncentrując się głównie na składnikach i formach pochodzenia nieorganicznego.

Pełny opis:

Minerały węglanowe. System węglanowy. Struktura i morfologia kryształów kalcytu. Kalcyt-aragonit - warunki krystalizacji a ewolucja chemizmu wody morskiej (koncepcja oceanu sodowego). Ikait. Składniki ziarniste wapieni (peloidy, onkoidy, ooidy, pizoidy), ich budowa i geneza. Mikryt i sparyt. Cementy węglanowe i cementacja. Ewolucja porowatości. Kompakcja, rozpuszczanie pod ciśnieniem (stylolity). Trawertyny i jaskiniowe utwory naciekowe. Biomineralizacja i mikrobiality węglanowe. Jeziora sodowe i ich osady. Węglany typu caliche. Neomorfizm i rekrystalizacja węglanów. Dolomity, dolomityzacja i dedolomityzacja. Konkrecje węglanowe. Septarie. Syderyty.

Literatura:

Alonso-Zarza, A.M., Tanner, L.H., (eds.), 2009. Carbonates in Continental Settings: Geochemistry, Diagenesis and Applications. Developments in Sedimentology, v. 54, 1-336. Elsevier, Amsterdam.

Bathurst, R.G.C., 1975. Carbonate Sediments and Their Diagenesis. Developments in Sedimentology, v. 12, 1-658. Elsevier, Amsterdam.

Flügel, E., 2004. Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application, pp. 1-1042. Springer, Berlin-Heidelberg-New York.

Folk, R., 1964, 1968, 1974, 1980. Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publ. Comp.; Austin, Texas.

World Wide Web Address: http://www.lib.utexas.edu/geo/folkready/folkprefrev.html

Kostecka, A., 1986. Osady węglanowe. W: Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R., Zarys Sedymentologii, s. 251-324. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Moore, C.H., 1989. Carbonate Diagenesis and Porosity. Developments in Sedimentology, v. 46, 1-338. Elsevier, Amsterdam.

Moore, C.H., 1994. Carbonate Reservoirs. Porosity Evolution and Diagenesis in a Sequence Stratigraphic Framework. Developments in Sedimentology, v. 55, 1-460. Elsevier, Amsterdam.

Morse, J.W., MacKenzie, F.T., 1990. Geochemistry of Sedimentary Carbonates. Developments in Sedimentology, v. 48, 1-707. Elsevier, Amsterdam.

Pentecost, A. 2005, Travertine, 1-445. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.

Vacher, H.L., Quinn, T.M., 1997. Geology and Hydrogeology of Carbonate Islands. Developments in Sedimentology, v. 54, 1-949. Elsevier, Amsterdam.

Scholle, P.A., Ulmer-Scholle, U.S., 2003. A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, Textures, Porosity, Diagenesis. AAPG Memoir, v. 77, 1-459. The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, U.S.A.

Geologiczne czasopisma naukowe: Journal of Sedimentary Research, Sedimentary Geology, Sedimentology

Efekty uczenia się:

Wykład uczy rozumienia różnorodnych procesów skałotwórczych prowadzących do powstania węglanowych skał osadowych i minerałów w nich występujących, zarówno w środowiskach morskich, jak i lądowych, a także rozpoznawania i interpretacji genezy charakterystycznych struktur i cech widocznych w wybranych typach tych skał. Wykład uczy polskiej i anglojęzycznej terminologii naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy lub kolokwium ustne sprawdzający stopień opanowania wiedzy przekazanej na wykładzie.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bąbel
Prowadzący grup: Maciej Bąbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bąbel
Prowadzący grup: Maciej Bąbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.