Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleozoologia bezkręgowców, część II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPZBW2-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleozoologia bezkręgowców, część II
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wskazane wcześniejsze uczestnictwo w przedmiotach Paleontologia I.

Skrócony opis:

Nauka o budowie, sposobie i środowisku życia wybranych grup bez-kręgowców kopalnych.

Pełny opis:

Przedmiot zawiera szczegółowy przegląd budowy organizmów, mineralogii szkieletu, środowiska i sposobu życia, systematyki, występowania stratygraficznego oraz znaczenia praktycznego dla nauk geologicznych większości grup zwierząt bezkręgowych (w części II: stawonogi, mięczaki, szkarłupnie) znanych ze stanu kopalnego. Omawiane są wszystkie powszechnie uznawane typy bezkręgowców w obrębie królestwa zwierząt, a wśród nich wszystkie podtypy i gromady. W Zwracana jest szczególna uwaga na występowanie w Polsce, nawet form rzadko spotykanych i o mniejszym znaczeniu.

Literatura:

Lehmann,U. & Hillmer, G. 1991. Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

Radwańska, U. 2007. Podstawy paleontologii. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Moraczewski, J., Riedel, W., Sołtyńska, M. & Umiński, T. 1974. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. PWN. Warszawa.

Jura, Cz. 1983. Bezkręgowce. PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student rozpoznaje najważniejsze grupy kopalnych bezkręgowców. Orientuje się w ich położeniu w systematyce oraz zna szczegóły budowy anatomicznej. Zna także zasięgi stratygraficzne (do szczebla rzędu) i przydatność poszczególnych grup dla celów biostratygrafii oraz rekonstrukcji paleośrodowisk.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Radwańska
Prowadzący grup: Urszula Radwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.