Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Surowce skalne Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSSKC-GEP Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Surowce skalne Polski
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. Gmpgz
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia skierowane są do studentów, którzy powinni posiadać zasób wiedzy związany z zaliczeniem większości przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów kierunku geologia (np. Geologia dynamiczna, Geologia złóż, Mineralogia, Geochemia, Geologia strukturalna, Petrologia, Geologia historyczna i Geologia regionalna).

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują poznawanie, badanie i interpretację wyników podstawowych parametrów technologicznych wybranych surowców skalnych. Studenci samodzielnie wykonują badania i interpretują uzyskane wyniki korzystając z zebranego wcześniej materiału skalnego.

Pełny opis:

Część ćwiczeń prowadzona w pracowni poświęcona jest poznawaniu i badaniu podstawowych właściwości technologicznych wybranych surowców ilastych i kruszyw mineralnych. Na zajęciach studenci zapoznają się z metodyką badań, samodzielnie wykonując zadania na materiale skalnym zgromadzonym wcześniej w ramach kursów i wyjazdów terenowych. Zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania badań i interpretacji uzyskanych wyników dotyczących właściwości i parametrów technicznych niektórych surowców skalnych (kruszyw mineralnych, piasków szklarskich, surowców kaolinowych i surowców ceramiki budowlanej). Ćwiczenia w sali ćwiczeniowej obejmują zapoznanie się w podstawowymi właściwościami surowców skalnych, przegląd kolekcji dydaktycznej surowców skalnych oraz prezentacje metod przeróbki wybranych surowców. W ramach zajęć terenowych studenci zwiedzają certyfikowane laboratorium wykonujące badania z zakresu surowców skalnych.

Literatura:

1. Kociszewska-Musiał G. (1988) – Surowce mineralne czwartorzędu. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

2. Kozłowski S. (red.) (1986) – Surowce skalne Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

3. Ney R. (red.) – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.

4. Ney R., Smakowski T. (red.) – Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Kraków (rocznik).

5. Osika R. (red.) (1987) – Budowa geologiczna Polski. Złoża surowców mineralnych. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.

6. Przeniosło S. (red.) (2000) – Mineral Resources of Poland. PIG, Warszawa.

7. Sokołowski J. (1990) – Geologia regionalna i złożowa Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student nabywa wiedzę na temat właściwości surowców skalnych oraz umie zaprojektować i przeprowadzić w praktyce podstawowe procedury badawcze dla oceny jakości surowców ilastych i kruszyw mineralnych. Po zakończeniu cyklu ćwiczeń umie obsługiwać aparaturę badawczą stosowaną w badaniach surowców skalnych i właściwe do niej oprogramowanie komputerowe, potrafi też dokonać analizy wyników wykonanych badań, zaklasyfikować badany surowiec skalny do odpowiedniej grupy jakościowej według danych dostępnych w literaturze (np. w normach, podręcznikach). Zna różne metody przeróbki wybranych surowców skalnych oraz umie makroskopowo rozpoznawać najważniejsze surowce skalne wydobywane w Polsce. Jest wstanie określić zastosowanie różnorodnych urządzeń służących do badania parametrów technologicznych surowców skalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu każdego cyklu badań dla jednego typu surowca studenci przygotowują sprawozdanie w formie zwięzłego załącznika. Dla surowców ilastych i kruszyw mineralnych jest to po jednym załączniku, ocenianym następnie według następujących kryteriów: kompletność wykonania badań, rzetelność opracowania wyników. Ocena załączników stanowi ⅓ całkowitej oceny ćwiczeń, maksymalnie jest to 12 pkt.. Po zakończeniu zajęć odbywa się kolokwium. Warunkiem podejścia do kolokwium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności). Aby zaliczyć należy uzyskać co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów. Ocena z kolokwium stanowi ⅔ końcowej oceny ćwiczeń, maksymalnie można zdobyć 24 pkt..

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czarnecka-Skwarek, Katarzyna Delura
Prowadzący grup: Anna Czarnecka-Skwarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.