Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słynne stanowiska paleontologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSSP-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Słynne stanowiska paleontologiczne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Znane w wyjątkowego stanu zachowania skamieniałości stanowiska paleontologiczne (Fossil-Lagerstätten), ich charakterystyka paleontologiczna, odtworzenie warunków depozycji i procesów tafonomicznych.

Pełny opis:

Znane z różnych miejsc na świecie stanowiska paleontologiczne nazywane Fossil-Lagerstätten stanowią wyjątkowe źródło danych paleontologicznych. Konzentrat- Lagerstätten to miejsca znane z dużej liczby skamieniałości np. kości, muszli. Konservat- Lagerstätten to nagromadzenia doskonale zachowanych skamieniałości, często w postaci nienaruszonej, jak np. szkielety artykułowane, lub też np. wraz z tkankami miękkimi. Szczególną uwagę przyciągają te drugie jako, że ukazują znacznie bardziej kompletny obraz dawnych organizmów i ekosystemów w jakich występowały, w porównaniu z zazwyczaj dostępnymi danymi paleontologicznymi. Każde z takich wyjątkowych stanowisk paleontologicznych powstawało w innych, specyficznych warunkach depozycyjnych. Rekonstrukcja tych warunków jak i procesów tafonomicznych, które pozwoliły na zachowanie w stanie kopalnym tkanek o niskim potencjale fosylizacyjnym będzie wraz z opisem samych skamieniałości dopełnieniem obrazu tych niezwykłych stanowisk paleontologicznych.

Literatura:

Briggs D.E.G. & Crowther P.R. Palaeobiology II. Blackwell Publishing 2007.

Selden P.A. & Nudds J.R. Evolution of Fossil Ecosystems. Academic Press Elsevier 2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna najsłynniejsze Fossil- Lagerstätten, potrafi je scharakteryzować pod względem wieku, typu skamieniałości, warunków depozycji, umie opisać procesy tafonomiczne, jakie zachodziły w czasie fosylizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Jedna prezentacja oraz obecność na zajęciach.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.