Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Surowce skalne i mineralne w przestrzeni publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSSPP-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Surowce skalne i mineralne w przestrzeni publicznej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zwrócenie uwagi na znaczenie surowców skalnych i mineralnych wykorzystywanych przez człowieka, na przestrzeni wieków, w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Ma na celu zapoznanie z określonymi cechami wybranych surowców w zależności od dziedziny w której są wykorzystywane.

W trakcie zajęć student będzie mógł nauczyć się krytycznego spojrzenia na wykorzystywanie surowców skalnych i mineralnych, a także wskazania ich cech zarówno tych pożądanych jak i tych niepożądanych w kontekście użyteczności dla człowieka.

Podczas zajęć w terenie (wycieczki po Warszawie) student zapozna się z wykorzystaniem różnego typu surowców w przestrzeni publicznej.

Pełny opis:

Przedmiot „Surowce skalne i mineralne w przestrzeni publicznej” ma za zadanie zwrócenie uwagi na znaczenie surowców skalnych i mineralnych wykorzystywanych przez człowieka, na przestrzeni wieków, w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, w tym z uwzględnieniem szeroko rozumianego przemysłu np. budownictwa. Znajomość cech fizycznych i chemicznych skał, sposobu ich wydobycia i ulegania określonym procesom deterioracji ma ogromne znaczenie przy odpowiednim zastosowaniu różnych surowców.

W ramach wycieczek terenowych analizowane będzie zastosowanie określonego surowca. Rozpatrywane będą jego cechy, właściwości, a także umiejętność i skuteczność jego zastosowania w określonej dziedzinie.

1. Poznanie podstawowych typów skał, ich genezy i związanych z tym właściwości fizycznych i chemicznych

2. Podstawowe minerały skałotwórcze i ich cechy fizyczne i chemiczne

3. Skały magmowe plutoniczne – geneza, skład, cechy fizyczne i chemiczne, sposoby wydobycia, zastosowanie w przestrzeni publicznej

4. Skały magmowe wylewne – geneza skład, cechy fizyczne i chemiczne, sposoby wydobycia, zastosowanie w przestrzeni publicznej

5. Skały osadowe – geneza skład, cechy fizyczne i chemiczne, sposoby wydobycia, zastosowanie w przestrzeni publicznej

6. Skały metamorficzne – geneza skład, cechy fizyczne i chemiczne, sposoby wydobycia, zastosowanie w przestrzeni publicznej

7. Surowce mineralne w przemyśle budowlanym – beton, cement i inne

8. Wycieczka terenowa – surowce skalne i mineralne w przestrzeni publicznej

9. Dyskusja nt. napisanych esejów i przedstawionych prezentacji o zastosowaniu wybranego surowca w oparciu o dotychczasowe dane.

Literatura:

Przykładowa literatura tematu:

Pinińska J. (red.) 2003. Własności wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Zakład Geomechaniki; Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Warszawa.

Czasopisma: Sztuka Architektury; Świat Kamienia; Nowy Kamieniarz.

Gągol J. (red.) 2006. Kamienie budowlane w Polsce. PIG; Warszawa-Kielce.

Kopczyński K., Skoczylas J. 2006. Kamień w religii, kulturze i sztuce, 147 str. Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2012. Bursztyn w Polsce i na świecie, 300 str. Wydawnictwo UW; Warszawa.

Rajchel J. 2005. Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa, 236 str. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH; Kraków.

Labus M. 2008. Metody geologiczne w ocenie stanu zachowania kamiennych elementów budowlanych, 128 str. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Sen G. 2001. Earth’s materials: minerals and rocks. Prentice Hall.

Pichler H., Schmitt-Riegraf C. 1997. Rock-forming Minerals in Thin Section. Springer Science & Business Media.

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozpoznać podstawowe typy skał wykorzystywane w przestrzeni publicznej i ocenić ich zastosowanie.

Student samodzielnie potrafi dokonać krytycznego wyboru dostępnych informacji literaturowych w celu opracowania zadanego tematu.

Potrafi syntetycznie opracować (pisać eseje) pozyskane materiały literaturowe.

Potrafi przygotować popularnonaukową prezentacje multimedialną.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest zaangażowanie studenta podczas zajęć zarówno stacjonarnych jak i terenowych, ocena pracy pisemnej w postaci zadanego eseju i wygłoszonej prezentacji.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Delura, Agnieszka Marcinowska
Prowadzący grup: Katarzyna Delura, Agnieszka Marcinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.