Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słynne wystąpienia minerałów (cz.4) - słynne wystąpienia fosforanów, węglanów, wanadanów...

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSY4L1-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Słynne wystąpienia minerałów (cz.4) - słynne wystąpienia fosforanów, węglanów, wanadanów...
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedstawiane są najsłynniejsze wystąpienia fosforanów i minerałów pokrewnych na całej kuli ziemskiej. Omawiana jest lokalizacja, cechy geograficzne, etnograficzne i kulturowe, środowisko naturalne oraz budowa geologiczna regionu. Przedstawiane są minerały, warunki ich powstawania i użytkowanie. Wykład jest oparty w dużej mierze na własnych obserwacjach i materiałach wykładowcy; jest on bardzo bogato ilustrowany zdjęciami, schematami i mapami.

Pełny opis:

Wykład omawia następujące wystąpienia:

Minerały kopalni Beltana, Południowa Australia

Wulfenit z kopalni w Bleibergu (Austria) i Meżicy (Słowenia)

Azuryt z kopalni Blue Ball, Arizona

Piromorfit z Bunker Hill w Idaho

Minerały z Caldbeck Fells w Cumbrii, Wielka Brytania

Wystąpienie Mont Saint Hilaire, Quebec, Kanada

Rodochrosyt, apatyt, fluoryt i inne minerały z kopalni Home Sweet Home w Colorado

Fosforany z Indian Mount w Alabamie

Osobliwości mineralne złoża Kabwe w Zambii

Rodochrosyt z Kalahari – najpiękniejszy na Ziemi

Minerały ołowiu i cynku z Leadhills w Szkocji

Kopalnia Les Farges w Correze we Francji – raj piromorfitowy

Kalcyt i baryt z kopalni Linwood w Iowa

Wulfenit z Ahumada, Los Lamentos, Chichuachua w Meksyku

Maroko - wanadynit w Mibladen i gdzie indziej

Umarła kopalnia Silver Bill w Arizonie

Baryt z Colorado i Nevady

Fosforany z pegmatytu Tip Top w południowej Nevadzie

Wanadynit i wulfenit z kopalni Old Yuma w Arizonie.

Literatura:

- A. Bolewski – Mineralogia szczegółowa, 1965

- A. Bolewski – Mineralogia szczegółowa, 1975

- A. Bolewski – Mineralogia szczegółowa, 1982

- A. Bolewski, A. Manecki – Mineralogia opisowa, 1984

- A. Bolewski, A. Manecki – Mineralogia szczegółowa, 1993

- A. Bolewski, J. Kubisz, W. Żabiński – Mineralogia ogólna, 1975

- A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński – Mineralogia ogólna, 1994

- R. Hochleitner – Minerały, kamienie szlachetne, skały, 2010

- Materiały wykładowe do uzyskania na płycie kompaktowej od wykładowcy

Efekty uczenia się:

Student uzyska informacje o podstawowych procesach tworzenia się fosforanów i minerałów pokrewnych, ważnych miejscach ich występowania i zapozna się z ich cechami mineralogicznymi, zastosowaniami oraz obejrzy zdjęcia najpiękniejszych okazów szerokiej gamy minerałów. Pozna także sposoby eksploatacji surowców mineralnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na wykładach (jest sprawdzana), ponadto przygotowanie opracowania pisemnego według wybranego tematu (jedno z omawianych wystąpień) na końcu semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.