Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słynne wystąpienia minerałów (cz. 6) - słynne wystąpienia krzemianów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSY6L-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Słynne wystąpienia minerałów (cz. 6) - słynne wystąpienia krzemianów
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wiedza po ukończeniu szkoły średniej.

Skrócony opis:

Przedstawiane są najsłynniejsze wystąpienia krzemianów na całej kuli ziemskiej. Omawiana jest lokalizacja, cechy geograficzne, etnograficzne i kulturowe, środowisko naturalne oraz budowa geologiczna regionu. Przedstawiane są minerały, warunki ich powstawania i użytkowanie. Wykład jest oparty w dużej mierze na własnych obserwacjach i materiałach wykładowcy; jest on bardzo bogato ilustrowany zdjęciami, schematami i mapami.

Pełny opis:

Wykład omawia następujące wystąpienia:

Minerały Alp

Diopsyd z wystąpienia De Kalb w stanie Nowy Jork, USA

Minerały z pegmatytów Elby, Włochy

Zeolity z Wysp Owczych

Kopalnia Jeffrey, Asbestos, Québec, Kanada

Wystąpienie epidotu w Knappenwand, Untersulzbachtal, Austria

Kämmereryt ze złoża Kop Krom w Turcji

Kopalnia Messina w RPA – ajoit i inne niezwykłe minerały

Krzemiany z wyspy Serifos w archipelagu Cykladów, Grecja

Różowy beryl i topaz z Thomas Range, góry Wah-Wah, Utah, USA

Błękit z Wagholi w Indiach czyli opowieść o cavansycie

Ponadto jeden wykład poświęcony jest fałszerstwom okazów mineralnych.

Literatura:

A. Bolewski – Mineralogia szczegółowa, 1965

A. Bolewski – Mineralogia szczegółowa, 1975

A. Bolewski – Mineralogia szczegółowa, 1982

A. Bolewski, A. Manecki – Mineralogia opisowa, 1984

A. Bolewski, A. Manecki – Mineralogia szczegółowa, 1993

A. Bolewski, J. Kubisz, W. Żabiński – Mineralogia ogólna, 1975

A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński – Mineralogia ogólna, 1994

R. Hochleitner – Minerały, kamienie szlachetne, skały, 2010

Materiały wykładowe do uzyskania na płycie kompaktowej od wykładowcy

Efekty uczenia się:

Student uzyska informacje o podstawowych procesach tworzenia się krzemianów, ważnych miejscach ich występowania i zapozna się z ich cechami mineralogicznymi, zastosowaniami oraz obejrzy zdjęcia najpiękniejszych okazów szerokiej gamy minerałów krzemianowych. Pozna także sposoby eksploatacji wybranych surowców mineralnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - wymagana obecność na wykładach (jest sprawdzana), ponadto przygotowanie opracowania pisemnego według wybranego tematu (jedno z omawianych wystąpień) na końcu semestru.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.