Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tektonika planet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WTPL201-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Tektonika planet
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość Układu Słonecznego na poziomie liceum.

Skrócony opis:

Wykład przedstawia te wyniki dotychczasowych badań planet i księżyców Układu Słonecznego, które wskazują na występowanie na nich - obecnie i w przeszłości - procesów tektonicznych w szerokim znaczeniu tego terminu.

Przedmiot zakończony zliczeniem na ocenę. Przedmiot rozpoczyna się od drugiego tygodnia semestru a w wyniku jego pozytywnego zaliczenia będzie można uzyskać 2 pkt. ECTS.

Pełny opis:

Zasadniczy wykład zaczyna się dla studentów Wydziału Geologii w II tygodniu semestru zimowego, gdyż jest poprzedzony wprowadzającym wykładem na temat podstaw tektoniki dla osób pozbawionych dotąd kontaktu z tą dziedziną. Po 3 wykładach wstępnych, omawiających głównie metody badania innych planet, następuje przegląd poszczególnych planet typu ziemskiego, a następnie lodowych księżyców – czyli wszystkich obiektów w Układzie Słonecznym posiadających sztywną, zdolną do odkształceń skorupę. Każdy z tych obiektów jest omawiany poczynając od budowy wewnętrznej (geosfery), poprzez wielkie jednostki strukturalne (geotektonikę), po struktury tektoniczne wszystkich typów widoczne na powierzchni.

Wykład 0: Tektonika - zarys problematyki (wykład wstępny, dla osób spoza Wydziału Geologii)

Wykład 1: Tektonika i planety - definicje. Źródła danych

Wykład 2: Budowa wewnętrzna planet - "geotektonika".

Wykład 3: Powierzchnie planet i procesy je kształtujące.

Wykład 4: Księżyc - budowa wewnętrzna.

Wykład 5: Powierzchnia Księżyca.

Wykład 6: Merkury.

Wykład 7: Wenus – budowa wewnętrzna.

Wykład 8: Wenus - czynniki kształtujące powierzchnię.

Wykład 9: Mars - budowa wewnętrzna.

Wykład 10: Mars - czynniki kształtujące powierzchnię.

Wykład 11: Daleki Układ Słoneczny - księżyce Jowisza.

Wykład 12: Daleki Układ Słoneczny - księżyce Saturna, Urana i Neptuna.

Wykład 13: Test.

Pełny opis (konspekt) przedmiotu znajduje się na: http://www.geo.uw.edu.pl/ztkg/planety.php

Literatura:

Lecture based on papers in journals, mainly „Icarus” and „Earth and Planetarny Scence Letters”.

Lecture conspectus (in Polish) at: http://www.geo.uw.edu.pl/ztkg/planety.php).

Textbooks:

Watters T.R., Schultz R.A. (Eds.), 2009. „Planetary Tectonics”, Cambridge University Press.

In Polish:

Atlas Układu Słonecznego NASA, 1999, Prószyński I S-ka.

Bullock M.A., Grinspoon D.H. Globalna zmiana klimatu na Wenus. Świat Nauki nr 5, 1999:26-33.

Nelson R.M. Merkury, zapomniana planeta. Świat Nauki 1/98.

McSween H.Y.1996. Od gwiezdnego pyłu do planet. Prószyński I S-ka.

Pappalardo R.T.et al. Ukryty ocean Europy. Świat Nauki, nr 3, 2000:46-55.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student – oprócz przyswojenia wiedzy na temat konkretnych planet i księżyców – jest w stanie zrozumieć wspólne, generalne zasady procesów geologicznych zachodzących na nich, pomimo fizycznego zróżnicowania omawianych globów.

K_W15 - zna dotychczasowe wyniki badań dotyczące tektoniki planet

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie końcowego testu (wyboru i uzupełnień), obejmującego materiał zamieszczony w internetowych konspektach wykładów. Egzamin poprawkowy – powtórny test.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ozimkowski
Prowadzący grup: Wojciech Ozimkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.