Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tektonika płyt litosferycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WTPLW Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Tektonika płyt litosferycznych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykłady dotyczą budowy Ziemi oraz wielkich struktur geologicznych takich jak np. płyty litosfery, ryfty, orogeny, pasma deformacji, uskoki transformacyjne, strefy spękań, interpretowanych głównie w kontekście teorii tektoniki płyt litosfery.

Pełny opis:

1. Tektonika a geologia strukturalna.

2. Metody geofizyczne:

- sejsmika

- analiza anomalii grawimetrycznych,

- badania paleomagnetyczne,

- analiza ognisk trzęsień Ziemi.

3. Budowa Ziemi - skorupa, płaszcz, litosfera, astenosfera, jądro,

4. Granica Moho – granice fazowe.

5. Kratony – tektonika platformowa.

6. Tektonika płyt litosfery - historia odkryć, skorupa oceaniczna i kontynentalna.

Literatura:

Philip Kearey, Keith A. Klepeis & Frederick J. Vine. 2009. Global Tectonics Wiley-Blackwell, third edition.

Kent C. Condie. 1989. Plate Tectonics & Crustal Evolution. Pergamon Press.

Allan Cox & Robert Brian Hart. 1986. Plate Tectonics How it works. Blackwell Science

Eldridge M. Moores & Robert J. Twiss. 1995. Tectonics. Freeman.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać główne tektoniczne struktury oraz znajdować relacje między nimi. Przedmiot ma za zadanie rozbudzić ciekawość młodych badaczy, wskazać niejasności w interpretacjach oraz próby rozwiązania problemów tektonicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest znajomość wiedzy zdobytej na wykładach.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Konon
Prowadzący grup: Andrzej Konon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.